Auksinas

Auksinas – decentralizuotas monetarinis tinklas, kurio dalyviai kuria ir vysto virtualius monetarinius instrumentus – auksinus. Auksino tinklas paremtas sena “bendruomeninių pinigų” idėja ir Ryan Fugger  sukurtu transakcijų ir rizikų valdymo modeliu, tačiau tuo pat metu tai yra iš dalies naujas sprendimas, kuriuo bandoma išspręsti tas problemas, kurios žlugdydavo ankstesnius “bendruomeninių pinigų” projektus. Šios problemos susijusios su rizikos valdymo instrumentų, motyvavimo priemonių, likvidumo užtikrinimo,  ir  projekto tęstinumo mechanizmų trūkumu. 

Siūlomi  minėtų problemų sprendimo būdai yra rizikų ir atakos vektorių išskaidymas per lanksčias asmens-asmens, asmens-grupės sąveikas, skirtingų emisijų auksinų likvidumo užtikrinimas per “mokėjimo kelių (path payment – angl.) mechanizmą, asmenų dalyvavimą keliose horizontaliai integruotose, tačiau savarankiškose auksino vystytojų grupėse. 

Auksino bendruomenė suprantama kaip dinamiškų grupių sistema. Grupes sudaro dalyviai, kurie kuria ir vysto “individualiuosius” vienetus (auksinus), o per juos – “grupinius”. Aukščiausias lygis, – “multigrupiniai” auksinai, kurių emisiją ir kontrolę pagal iš anksto apratas taisykles vykdo grupių įgaliotiniai . Bendruomenės veiklos tęstinumas ir plėtra užtikrinama per asmeninį suinteresuotumą neprisiimti per didelių rizikų, laisvę valdyti rizikas  lengvai migruojant tarp bendruomenę sudarančių grupių atsižvelgiant į jų patrauklumą ilgalaikėje perspektyvoje.  Tokiu “atomizuotu” būdu  rizikos turėtų būti suvaldomos pačioje jų atsiradimo užuomazgoje, neperspektyvūs projektai turėtų nunykti dėl natūraliosios atrankos.    

Kalbant apie auksinų pritaikymo sritis, šiuo metu sunku prognozuoti kurioje iš jų auksinai bus naudojami plačiausiai ir kur bus pasiekta didžiausia kapitalizacija, tačiau neabejotina, kad  auksinai gali tapti populiariu tarpusavio atsiskaitymų instrumentu, priemone  saugoti turtą virtualioje erdvėje ir jį naudoti išmaniuosiuose kontraktuose. Auksinų leidyba ir vystymas yra specifinių žinių,  gebėjimų ir pastangų reikalaujantis procesas, todėl tikėtina, kad ilgainiui susiformuos nauja industrija, kurioje dirbs daugybė  įvairių profesijų žmonių.          

 

Auksino tinklo iniciatorius – Rimantas Martinonis