Geltonieji, žalieji ir raudonieji auksinai ir jų pritaikymas

Geltonieji auksinai (identifikatoriai: AUK, auksinas.stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL), antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G

yra grupiniai, neįpareigojantys, santykinai stabilaus kurso, pirminės ir antrinės paskyros valdytojų, o daugiausia emisijos dalyvių sprendimais nustatomo emisijos dydžio ir naudojimosi tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Tarpusavio skolinimo operacijų indikavimas Stellar blokyno naršyklėje. Asmuo, gavęs beprocentinę tarpusavio paskolą, perveda analogišką kiekį geltonųjų auksinų paskolą suteikusiam asmeniui. Skolą grąžinus, geltonieji auksinai grąžinami. Tokiu būti Stellat blokyne padaromi įrašai apie paskolinimą ir skolos grąžinimą. Ši informacija taip pat vaizduojama grafiškai transakcijose dalyvavusių asmenų paskyrose, kas suteikia galimybę analizuoti informaciją apie transakcijas kitiems tarpusavio paskolų dalyviams ir visiems kitiems suinteresuotiems.
 2. Asmens reputacijos ir asociacijos reputacijos matavimas. Kiekvienas asmuo dalyvavęs geltonųjų auksinų emisijoje, gali nuspręsti palikti asociaciją ir atsisakyti savo turimų geltonųjų auksinų. Tai atliekama padarius SELL orderį decentralizuotojoje prekybos platformoje (DEX) arba “sudeginant” auksiną. Kiti asociacijos dalyviai, matydami SELL orderį, dali supirkti visus ar dalį parduodamų auksinų, tokiu būdu pagerinti savo reputaciją asociacijos dalyvių tarpe. Tuo tarpu auksinus pardavusio asmens reputacija tampa kontraversiška, kadangi ilgą laiką neatstačius turėto auksinų balanso, gali kilti įtarimų dėl asmens polinkio piktnaudžiauti kitų žmonių pasitikėjimu. Tuo atveju, jei parduodamų auksinų niekas neperka, arba jie išperkami labai lėtai, tai yra požymis, kad geltonųjų auksinų emisija buvo per didelė, arba tarpusavio skolinimas ir kiti su auksinu susiję projektai stagnuoja.
 3. Tuo atveju, jei auksino emitentai sugebės išlaikyti santykinai stabilų auksino kursą labiau stabilių virtualių vienetų, pavyzdžiui: EURT identifikatorius stellar.expert, – GAP5LETOV6YIE62YAM56STDANPRDO7ZFDBGSNHJQIYGGKSMOZAHOOS2S atžvilgiu, auksinas pats galės atlikti mainų tarpininko (etalono) vaidmenį.

Žalieji auksinai (šiuo metu kuriami) yra grupiniai, neįpareigojantys, nestabilaus kurso, iš anksto nustatytos emisijos vykdymo tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Decenrtalizuoto skolinimo instrumentas, kai pasitikėjimo pagrindu skolinama ne atskiriems asmenims, o visai tarpusavio skolinimo bendruomenei.
 2. Geresnės pozicijos Skelbimų lentoje užsitikrinimas pagal “sudegintų” žaliųjų auksinų kiekį.
 3. Investicijų dydžio, dinamikos ir virtualaus turto koncentracijos indikatorius.
 4. Užstato objektas “multisignature” paskyrose.
 5. Labdaros priemonė
 6. Auksino projektų reklamavimo priemonė.

Raudonieji auksinai (identifikatoriai: AUK, auksinas.stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA), antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G, yra santykinai stabilaus kurso, pirminės ir antrinės paskyros valdytojų, o daugiausia emisijos dalyvių sprendimais nustatomo emisijos dydžio ir naudojimosi tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Tarpusavio skolinimo ir kitų auksino projektų reklamavimo priemonė
 2. Bendruomeniniai pinigai nekomerciniams atsiskaitymams;
 3. Mokomoji (demonstracinė) priemonė