Nori tapti asociacijos steigimo iniciatyvinės grupės nariu?

Norint tapti iniciatyvinės grupės nariu reikia nueiti keletą žingsnių:

 1. Susikurti paskyrą Stellar blokų grandinėje;
 2. Įsigyti bent vieną NODE vienetą (SVARBU! NODE turi būti išleistas iš emisijos sąskaitos GA7G44QLBUFKR36BWZN3ZC2IOFE4YAVU7DUOTFUKDDVMHG6VFA4SX4AJ*);
 3. Įsigyti DEMO žetonų (SVARBU! DEMO turi būti išleistas iš emisijos sąskaitos GANAZ3SBNV6KLRQFMCKC3NJESW3PKKRXT4FQ7UJAFFMCX3ELKROE5DJC*)
 4. Jums patogiu būdu susisiekti su kitais iniciatyvinė grupės nariais. (pavyzdžiui, info@auksinas.lt. , https://gab.com/RimantasMartinonis, arba ZeroNet-e rimantas@zeroid.bit).

Plačiau apie kiekvieną iš šių žingsnių skaitykite atskirus įrašus (netrukus).

*Stellar infrastruktūroje pagrindinis virtualaus vieneto identifikatorius yra ne pavadinimas, o jo emisijos paskyros adresas. Tokiu būdu, suteikiant pasitikėjimo liniją vienetui, būtina pagal emisijos paskyros adresą nustatyti kuris vienetas iš visų vienetų, turinčių tokį patį pavadinimą, jus domina. Įsivaizduokite, kad jums duoda panašius euro banknotus, iš kurių vienas yra atspausdintas centrinio banko spaustuvėje, o kitas Garliavos garaže.

“Auksinas” – tarpusavio skolinimo asociacija

Tarpusavio skolinimas yra tūkstančių metų senumo istorines šaknis turintis reiškinys. Ilgainiui kito jo formos ir apimtys, tačiau pagrindiniai jo bruožai išliko tie patys:

 • laisvų resursų turintis asmenys juos skolina asmenims, kuriems tų resursų trūksta;
 • skolinimo ir skolinimosi motyvai yra labai įvairūs;
 • aplinkybės, turinčios įtakos skolos santykiams, dažnai kinta laikui bėgant ir gali juos stipriai pakeisti;
 • tais atvejais, kai skolos grąžinimo/negrąžinimo klausimas yra aktualus, taikomos sutartinės ir įstatyminės rizikos valdymo priemonės .

Motyvai skatinantys žmones skolinti resursus yra patys įvairiausi, – nuo noro neatlygintinai padėti, iki noro kuo daugiau gauti asmeninės naudos. Nežiūrint į tai, kokių motyvų vedami žmonės skolina, visada yra tikimybė, kad dalis arba visa paskola nebus grąžinta. Kitaip tariant, visada yra rizika skolos neatgauti ir skolinantys asmenys turi apsispręsti, kokiu laipsniu jie siekia (jei iš viso siekia) tą riziką suvaldyti, kas ir kokiomis priemonėmis tai darys.

Kita vertus, pasiskolinti norinčių žmonių motyvai taip pat yra labai įvairūs, – nuo siekio patenkinti gyvybinius poreikius, iki noro gauti pelno, arba neatsakingai vartoti savo malonumui.

Kreditorių ir skolininkų požiūris į susiklosčiusius skolos santykius gali keistis laikui bėgant. Kintant įvairioms aplinkybėms, tie pokyčiai gali skatinti tolimesnius skolos santykius, arba gali užkirsti jiems kelią.

Skolos santykių pobūdis nulėmė tai, kad priemonės, kuriomis siekiama valdyti skolos negrąžinimo riziką ir sušvelninti pasėkmes tos rizikos nesuvaldžius, ilgainiui sudėtingėjo. Į šį procesą įsitraukė įvairios valstybės institucijos, o taip pat ši veikla buvo komercializuota ir centralizuota. Tai neišvengiamai iššaukė skolinimosi kaštų augimą ir sumažino galimybęs geromis sąlygomis pasiskolinti, ypač tiems, kuriems paskola reikalinga gyvybiniams poreikiams tenkinti. Tai yra viena iš didžiausių šių laikų problemų, tokia padėtis kelia grėsmę ne tik socialiai pažeidžiamiems žmonėms, bet visai visuomenei apskritai.

Lietuvos įstatymų leidėjas ir priežiūros institucijos tarpusavio skolinimo santykiams, įskaitant ir tapusavio skolinimui be palūkanų, nustatė tokį teisinį režimą, kuris yra labai panašus į vartojimo kreditų reguliavimo režimą. Neaiškios, painios tarpusavio skolinimo taisyklės ir griežtų sankcijų grėsmė stabdo tarpusavio skolinimo plėtrą ir stumia soacialiai pažeidžiamus žmones į greitųjų kreditų rinką.

Savitarpio skolinimo asociacijos “Auksinas” narių tikslas yra inicijuoti atskirą nekomercinio tarpusavio skolinimo įstatymą skatinantį žmonių solidarumą finansų srityje ir skleisti žinias apie pažangių informacinių technologijų teikiamas galimybes šioje srityje.

Visus norinčius įsitraukti į šios asociacijos iniciatyvinės grupės veiklą, prašau rašyti elektroniniu paštu info@auksinas.lt. arba socialiniame tinkle https://gab.com/RimantasMartinonis, arba ZeroNet rimantas@zeroid.bit. Asociacijos veikloje gali dalyvauti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, politinių pažiūrų ir kitų šiuo atveju nereikšmingų dalykų.

Tarpusavio skolinimo asociacijos “Auksinas” iniciatorių vardu – Rimantas Martinonis.

Tarpusavio skolinimo galimybės ir iššūkiai. I dalis.

Dabartiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys tarpusavio skolinimą, aiškiai neatriboja tarpusavio skolinimo už atlygį. t.y. komercinio skolinimo nuo tarpusavio skolinimo be atlygio. Šios straipsnių serijos tikslas yra pasvarstyti, kaip galėtų būti suprantamas ir reguliuojamas tarpusavio skolinimas be atlygio tokiu būdu, kad būtų skatinamas žmonių finansinis solidarumas, savarankiškumas ir savireguliacija.

Patogumo tikslu straipsnyje tarpusavio (ir kitoks) skolinimas už atlygį vadinamas “komerciniu skolinimu”, o tarpusavio skolinimas be atlygio vadinamas tiesiog “tarpusavio skolinimu). Kadangi esminiai tarpusavio skolinimo privalumai galėtų būti pasiekiami skolinimo procesų decentralizacijos būdu, sąvoka “tarpusavio skolinimas” šiame straipsnyje tapatinama su sąvoka “decentralizuotas tarpusavio skolinimas”

Šioje straipsnio dalyje komercinio skolinimo klausimai paliečiami tik tiek, kiek neišvengiamai būtina gilinantis į tarpusavio skolinimo temą.

Svarstydami tarpusavio skolinimo tema, pabandykime “neprisirišti” prie galiojančio teisinio režimo, o pamodeliuoti, kaip galėtų atrodyti “idealūs” tarpusavio skolinimo procesai, kokią naudą iš to galėtų gauti paskolų gavėjai, davėjai ir visuomenė apskritai.

Taigi, pabandykime pavardinti “idealaus” tarpusavio skolinimo bruožus, o po to pasvarstyti, kokiais būdais šis “idealas” galėtų būti pasiektas.

Pirma.

Tarpusavio skolinimas turėtų ženkliai sumažinti skolinimosi kaštus (ypač patiriamus pinigų forma) dėka to, kad būtų nuo centralizuoto skolinimo pereita prie decentralizuoto skolinimo, t.y. atsisakyta brangiai kainuojančių paslaugų rizikos vertinimo, sandorių įforminimo, ikiteisminių ir teisminių ginčų sprendimo ir skolų išieškojimo srityse;

Antra.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų veikti savireguliacijos būdu pagal iš anksto paviešintas tarpusavio skolinimo taisykles. Finansų rinkų priežiūros institucijos galėtų vykdyti šių taisyklių monitoringą ir viešinti savo nuomonę dėl jų privalumų ir trūkumų;

Trečia.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų orgnizuoti į neformalias tarpusavio skolinimo asociacijas (socialinių tinklų grupių tipo bendruomenes), kurių tikslas būtų savišvieta finansų srityje, informacijos apie asociacijos narių tarpusavio skolinimo rodiklius, skleidimas ir dalinimasis gerąja praktika ir, pasiekus reikiamą kompetenciją, tarpusavio skolinimas.

Ketvirta.

Tam tikromis organizacinėmis priemonėmis, pirmiausia išskaidant skolinamas sumas daugeliui skolininkų, galėtų būti pasiekta, kad paskolos negrąžinimo arba vėlavimo grąžinti atveju nuostolis būtų nežymus, be to, skolintojų bendruomenė, įvertinusi negrąžinimo priežastis, galėtų solidarizuotis su sunkumus patiriančiais asmenimis ir svanoriškai padengti skolą mikro “įnašais” ir /ar kitaip prisidedant prie problemų sprendimo.

Penkta.

Blokų grandinėje virtualių rodiklių – auksinų pagalba fiksuojant tarpusavio skolinimo transakcijas ir kitus su tuo susijusius veiksmus, asmenys turėtų galimybę užsitarnauti patikimo tarpusavio skolinimo dalyvio reputaciją, kuri galėtų būti saugiai, pigiai saugoma praktiškai neribotą laiką ir analizuojama ypač mažais kaštais.

Aiškiai suprasdami savitarpio skolinimo “mechanizmą”, jo privalumus ir trūkumus suprasdami rizikas, asmenys turėtų galimybę priimti sprendimus dėl įsitraukimo į savitarpio skolinimą lygio, jei atsiranda sisteminio pobūdžio problemų, siūlyti padėtį keičiančias priemones, o kai jos dėl kokių nors priežasčių padėtis nesikeičia , savalaikiai įvykdyti atsidalinimą (angl. – fork), pakeisti skolinimo santykių partnerius, inicijuoti taisyklių ir indikatorių keitimą .

Trapusavio skolinimo dalyviai turėtų gebėti stebėti ir analizuoti :

 • kokios yra tarpusavio skolinimo dalyvių skaičiaus augimo tendencijos;
 • ar vienas ar kitas konkretus skolinimo santykių dalyvis pakankamai supranta tarpusavio skolinimo procesus?
 • kokio dydžio savitarpio paskolų pageidaujama ir kokio dydžio paskolos suteikiamos;
 • kokie pageidaujamų ir kokie suteiktų paskolų terminai;
 • kiek skolintojų skolina vienam skolininkui;
 • keliems skolininkams skolina vienas skolintojas;
 • kokia konkrečių asmenų skolinimo ir skolinimosi istorija;
 • kokie skolų grąžinimo grafikai ir jų laikymasis;
 • ar vyksta skolų refinansavimas ir paralelinis skolinimas;
 • kokios informacinių technologijų platformos naudojamos;
 • kokie atskirų informacinių technologijų privalumai ir trūkumai;
 • kokią asmeninę informaciją viešina apie save tarpusavio skolintojai;
 • Kokią informaciją, susijusią su tarpusavio viešina tarpusavio skolintojai;
 • ar tarpusavio skolinimas susijęs su kitais resursų dalinimosi projektais;
 • Kokios prievolių užtikrinimo priemonės taikomos;
 • Sandorių įforminimo praktika;
 • Ginčų moderavimo ir sprendimo būdai;
 • Asmeninės irr kolektyvinės priemonės švelninančios neigiamas skolų negrąžinimo pasėkmes;
 • Skolų negrąžinimo prevencijos priemonės;
 • kiti.

Siekiant tokius duomenis rinkti ir analizuoti mažesnėmis sąnaudomis ir greičiau, tikslinga naudoti tam tikras technines priemones, įdiegti standartus, kurių savitarpio skolinimo dalyviai laisvanoriškai laikytųsi, t.y. susitarti dėl tam tikrų specifinių sąvokų, informacijos pateikimo formų ir terminų, naudojamų informacinių technologijų, “gero tono” ir kitų taisyklių, kurie padidintų savitarpio skolinimo mastus ir kokybę. Tam tikrą vaidmenį čia galėtų atlikti asociacijos darbuotojai ir savanoriai, tačiau stengiantis išlikti kuo labiau decentralizuota struktūra, pagrindinė veikla turėtų vykti tarp formaliai nesusaistytų arba minimaliai susaistytų lygiarangių asmenų (peer to peer).

Nemažas iššūkis yra suderinti dvi priešingybes, – iš vienos pusės siekis standartizuoti, reglamentuoti, centralizuoti ir kuo efektyviau naudoti tradicines teisines ir organizacines priemones būdingas kredito santykiams, iš kitos pusės, – skatinti naujų bendrakūros formų paiešką dalyvių iniciatyvumą, priemonių lankstumą ir humaniškumą socialiai pažeidžiamiausių asmenų atžvilgiu. Asociacijos narių veiklos prioritetas, skirtingai nuo tradicinių kredito įstaigų, turėtų būti ne ekonomiškai silpniausiųjų nustatymas, suvaržymas ir atstūmimas, o savitarpio pagalba skolinimo būdu, savišvieta finansų srityje ir kitokia pagalba susiduriantiems su laikino pobūdžio materialiniais sunkumais.

Kitas nemenkas iššūkis yra išmokti, įprasti reguliariai ir laisvai naudotis naujomis informacinėmis technologijomis žmonėms, kuriems neretai poreikis atlikti paprastą banko pavedimą sukelia diskomfortą ir net stresą. Praktika rodo, kad geriausias būdas pasiekti šiuos tikslus yra kuo greičiau ir kuo dažniau atlikti veiksmus praktiškai, pradedant nuo smulkių operacijų atlikimo ir einant link sudėtingesnių, o su teorine dalimi supažindinant vėliau ir/arba paraleliai. Pradedantiesiems savitarpio skolinimo dalyviams asociacijos savanoriai galėtų organizuoti supažindinimo su informacinėmis technologijomis mokymus, kurių dėka taip pat būtų užmezgami betarpiški kontaktai, kurie ateityje galėtų išvirsti į tarpusavio paskolas ir/ar darbą naujai besikuriančioje DeFi industrijoje.

Vienas iš asociacijos tikslų yra pasiekti, kad tarpusavio skolinimo dalyviai gebėtų derinti tradicinius finansinius ir teisinius instrumentus su naujausiomis decentralizuotų finansų (DeFi) technologijomis, išvengtų klaidų ir svarbiausia, demistifikuoti “pinigų” ir “kriptovaliutų” fenomenus.

Pokyčiai DeFi tehchnologijų srityje vyksta milžinišku greičiu, todėl, viena vertus svarbu nepražiopsoti vertingiausių naujovių, kita vertus, nepakliūti į nuolatinio blaškymosi būseną, kai bandomi vis nauji dalykai, tačiau trūksta praktinio pritaikymo kasdieniams gyvenimiškiems poreikiams.

Vienas iš rimčiausių ir labiausiai savitarpio skolinimo asociacijos dalyvių poreikius tenkinantis DeFi projektas yra Stellar.org – “atviras tinklas, kuris leidžia lengvai sukurti, persiųsti ir prekiauti visų formų piniginiais žetonais”.

Stellar tinkle yra galimybė lengvai, greitai ir ypač mažomis sąnaudomis susikurti indikatorius (įvairias savybes turinčius žetonus), vienokiu ar kitokiu būdu susieti juos su savitarpio skolinimo dalyvių veikla, efektyviai kurti ir analizuoti atvirus duomenis ir tokiu plėtoti decentralizuotą savitarpio skolinimą.

Stellar tinklas, lyginant su kitais decentralizuotais DeFi tinklais turi šiuos privalumus:

 • Jau apie šešis metu yra geriausių DeFi projektų penkiasdešimtuke (šiuo metu 10-oji vieta);
 • Stipri projekto vystytojų komanda;
 • Ypač greitos ir pigios transakcijos;
 • Stabiliai veikiančios “piniginės” su patogia sąsaja su tradicinėmis kredito įstaigomis;
 • Puikios galimybės analizuoti tinklo duomenis tiek nemokamomis priemonėmis, tiek su mokamomis priemonėmis;
 • Galimybė susikurti DeFi priemones žmonėms be specialaus IT išsilavinimo;
 • “Stablecoin” funkcionalumas;
 • Galimybė susikurti paprastus ir patikimus išmaniuosius kontraktus;
 • Kokybiškos mobilios ir desktop aplikacijos;
 • Socialinis tinklas Keybase su integruota Stellar pinigine Zoom aplikacija, kas ledžia patogiai komunikuoti ir organizuoti asociacijos mokymus.

Plačiau apie Stellar savybes, aktualias savitarpio skolinimo veikloje kituose straipsniuose – su iliustracijomis ir pavyzdžiais.

Kitose straipsnio dalyse didesnis dėmesys bus skiriamas konkretiems resursų alokacijos, rizikų, dalyvių įsitraukimo ir gebėjimų analizės instrumentams ir būdams.

Jei skaitytojui kils klausimų, ar bus kokių pastebėjimų, prašyčiau rašyti info@auksinas.lt. Taip pat skaitykite www.gab.com @RimantasMartinonis

——————————————————————————————–

*Savitarpio skolinimas – tiesioginis skolinimas kitiems asmenims, nesinaudojant arba minimaliai naudojantis tarpininkų paslaugomis. Apibrėžimas gali būti keičiamas, žiūrėkite įrašą “Žodynas”.

**Atsidalinimas. Praktika perimta iš kriptovaliutų projektų, kai nepavykus susitarti dėl svarbiausių struktūrinių sisitemos dalykų, atsidalinimo būdu sukuriamos dvi analogiškos sistemos, kurios toliau vystomos pagal skirtingas taisykles ir naudojant skirtingas priemones.

***Indikatoriai. indikãtorius [lot. indicator — rodytojas] Prietaisas stebimo objekto būsenai, kiekybinei ar kokybinei charakteristikai atvaizduoti žmogui suvokiama forma. Šiuo atveju, tai virtualus vienetas egzistuojantis Stellar blokų grandinėje.

Auksinų klasifikacija: I dalis.

Visi žemiau pateikiami auksinų apibrėžimai ir klasifikacija yra bandymas pamodeliuoti, kokie galėtų būti auksinai, kas, kaip ir kokiais būdais juos galėtų leisti į apyvartą ir kaip jie galėtų būti naudojami. Tai yra informacinio (neprivalamojo) pobūdžio aprašymai, paliekantys skaitytojui, auksinų kūrėjui ar naudotojui galimybę ir net prievolę pačiam pasirinkti jam priimtinus variantus, išsiaiškinti auksinų teikiamą naudą ir galimus nuostolius. Iš esmės kurti ir naudoti auksinus galima pradėti ir be gilinimosi į šiuos painius tekstus, tačiau, autoriaus nuomone, jie gali padėti geriau išnaudoti auksinus savo tikslams, lengviau komunikuoti su kitais auksinų leidėjais ir naudotojais, o taip pat išvengti kai kurių klaidų. Jei ketinate auksinų kūrimui ar įsigijimui skirti tiek savo lėšų, kad jų praradimas jums būtų skausmingas, prieš tai darydami pasitarkite su profesionaliais “blokyno” technologijos specialistais, teisininkais ir finansų konsultantais, turinčiais praktikos kriptovaliutų srityje.

Taigi, auksinai pagal įvairius kriterijus gali būti klasifikuojami į:

 • pagal emisijos vykdymo būdą į individualiuosius”, “grupinius” ir “polimorfinius”;
 • pagal emitento įsipareigojimus auksinų gavėjams į “įpareigojančius” ir “neįpareigojančius”;
 • pagal prisiimamų įsipareigojimų pobūdį “įpareigojantys” auksinai gali būti skirstomi į “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso” ir “neapibrėžto kurso”, į “grąžintinus” ir “negrąžintinus” ;
 • pagal suteikiamas teises dalyvauti emitento sprendimų priėmime į “su balso teise”, “su patariamuoju balsu” ir “be balso teisės”.
 • pagal emitento tapatybės žinomumą į “vardinius” ir “nuasmenintus” .

Auksinų emitentai patys pasirenka išleidžiamų auksinų parametrus, t.y. nusprendžia ar auksinus į apyvartą leidžia asmeniškai, ar dalyvaudami grupėje, ar prisiima įsipareigojimus, galinčius sukelti teisines ir finansines pasėkmes (prievoles). Kuo didesnis auksino emisijoje dalyvaujančių ir juos naudojančių asmenų skaičius, kuo daugiau įsipareigojimų prisiimama ir kuo daugiau teisių auksino naudotojams suteikiama, tuo didesnė tikimybė, kad tas auksinas taps “reguliuojamu”, t.y. ta veikla bus traktuojama kaip licencijuotina ir reguliuotina pagal finansų sektorių reguliuojančius teisės aktus, todėl kiekvienas auksinų emisiją vykdantis, ar emitentų grupėje dalyvaujantis asmuo turi aiškiai suvokti vieno ar kito auksino parametro reikšmę ir atsakingai juos pasirinkti. Tolimesnėse straipsnio dalyse bus aprašomi hipotetiniai auksinų, turinčių įvairius parametrų rinkinius, modeliai, prognozuojamos galimos jų pritaikymo sritys. Šioje, pirmojoje dalyje kalbama apie “individualiuosius”, “grupinius” ir “ polimorfinius” auksinus, apie kitų klasių auksinus bus kalbama kitose dalyse.

“Individualieji” auksinai yra virtualūs vertės/reputacijos vienetai, kuriuos kuria ir į apyvartą išleidžia vienasmeniškai jų leidėjas – fizinis asmuo. Tai nereiškia, kad jam negali padėti kiti asmenys, turintys techninių, teisinių ar kitokių specifinių žinių, tačiau tik pats leidėjas vienasmeniškai priima sprendimus dėl auksino (t.y. to vieneto, kurį jis išleidžia) charakteristikų ir apyvartos pradžios.

Individualieji auksinai gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”. Skiriasi jie tuo, kad “nuasmenintų” auksinų išleidėjas neatskleidžia savo tapatybės ir savo auksino reputaciją gali sukurti ir palaikyti atlikdamas taip vadinamą “proof of burn” procedūrą, pavyzdžiui paaukodamas išleidžiamų auksinų kiekiui proporcingą pinigų sumą labdaringais tikslais, arba atitinkamą kiekį vertingos skaitmeninės valiutos persiųsdamas į niekam nepasiekiamą sąskaitą (unspendable address – angl.). “Nuasmenintų” auksinų emisija gali būti pasirinkti tais atvejais, kai asmuo dėl kokių nors priežasčių nori ją vykdyti anonimiškai, t.y. vietoje tikrų duomenų nurodydamas pasirinktus pseudonimus. Tokia emisija galima, pavyzdžiui, labdaringos emisijos atveju. “Nuasmeninti” auksinai per tam tikrą procedūrą gali būti paversti “vardiniais “, tuo tarpu “vardiniai”, dėl suprantamų priežasčių, negali būti paversti “nuasmenintais”.

“Individualieji” vardiniai auksinai visada bus siejami su tuo individu, kuris juos išleido į apyvartą, tokiu būdu jie tampa to asmens reputacijos matavimo vienetu. Be abejo, kiekvieno asmens reputacija susideda iš daugelio aspektų, todėl auksinas nėra universalus asmens reputacijos indikatorius, jis tik iš dalies apibūdina asmens reputaciją ir tik toje vertybių sistemoje, kuri egzistuoja Auksino tinkle. Pavyzdžiui, faktas, kad asmuo turi susikūręs auksiną, kurio emisija prasidėjo prieš kelis metus, jo apyvarta nuolat didėja, o kursas yra santykinai stabilus, greičiausiai nieko nereikš asmeniui, kuris nedalyvauja Auksino tinkle, tuo tarpu kitam asmeniui, kuris yra patyręs Auksino tinklo dalyvis, tai gali reikšti, kad asmens reputacija yra labai aukšta, kad galima atidaryti “plačią” pasitikėjimo liniją (apie “pasitikėjimo linijas” skaitykite specialiai šiai temai skirtame straipsnyje) to asmens leidžiamam auksinui, arba, kitaip tariant, galima tuo asmeniu pasitikėti.

Pagal tai, kaip individualiųjų auksinų leidėjas reguliuoja emisijos intensyvumą ir vertę kitų vienetų atžvilgiu, auksinai gali būti ” fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “neapibrėžto kurso”. “Fiksuoto kurso” auksinų leidėjas įsipareigoja, kad jo jo auksinų kursas “pririštas” prie centrinio banko leidžiamos “stabilios” valiutos, pavyzdžiui Euro, kursų. Tai reiškia, kad auksinų leidėjas įsipareigoja supirkti/pakeisti visus jam tiesiogiai pateikiamus arba rinkose (keityklose, kuriose prekiaujama tais auksinais) siūlomus auksinus fiksuotu kursu (pavyzdžiui santykyje 1:1 su Euru). Akivaizdu, kad tokių auksinų emitentas turi ypač gerai įvertinti savo galimybes ir neišleisti į apyvartą daugiau auksinų, nei jos bet kuriuo momentu įstengs supirkti atgal. Be to reikia turėti omenyje, kad esant tam tikros apimties šių auksinų emisijai (pavyzdžiui, ženkliai išeinančiai už artimų draugų rato), finansų rinkas kontroliuojančių institucijų sprendimu tokia veikla gali būti vertinama kaip licencijuotina.

“Santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų leidėjas gali viešai deklaruoti, kad jis pagal galimybes stengsis (be jokių garantijų) palaikyti kursą kiek įmanoma stabilesnį ir kiek įmanoma artimesnį pasirinktam “taikiniui”, pavyzdžiui eurui. Tokiu atveju, pasitikėjimo linijas šiam auksinui atveriantys asmenys iš pradžių priima sprendimus remdamiesi įvairiomis žiniomis apie emitentą apskritai (asmeninės savybės, patikimumas, mokumas, ir pan.) kurias papildo, o vėliau galimai ir pakeičia to auksino “istorija”, t.y. informacija apie tai, kaip kito to emitento išleidžiamo auksino emisijos apimtys, naudotojų skaičius ir rinkos kaina. “Santykinai stabilaus kurso” “individualieji” auksinai su gera “istorija” ir tinkama rinkos kaina, gali būti pasirenkami kaip tarpinė valiuta prekiaujant auksinai “be istorijos”. Tokiu būdu “santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų emitentai prekiaudami savo emituotais auksinais gali sukurti sinergijos ir tinklo efektą .

“Neapibrėžto kurso” auksinų emitentas deklaruoja, kad tarp jo emisijos tikslų nėra tikslo palaikyti vienokio ar kitokio auksino kurso. Tai nebūtinai reiškia, kad šis auksinas bus bevertis ir jam neverta atidarinėti pasitikėjimo linijos, tačiau tokio auksino vertinimas turėtų būti daromas pagal kitus kompleksinius kriterijus. Viena vertus, galimi staigūs tokių auksinų vertės pokyčiai, arba net visiškas nuverėjimas, kita vertus, tokie auksinai turi potencialo labai paplisti ir atnešti daug naudos jų savininkams ir visai ekosistemai.

“individualieji” auksinai gali būti vadinami bet kokiais pavadinimais, tačiau pasirinkus pavadinimą tapatų arba beveik tapatų reguliuojamoms valiutoms, pavyzdžiui “EUR”, “Euras” “USD”, “JAV doleris ir pan., būtina labai aiškiai, išsamiai ir kiek įmanoma plačiau atskleisti informaciją apie tai, kokiai klasei tie auksinai priskirtini. Kyla pagrįstų abejonių, ar galima būtų rasti kokį nors racionalų paaiškinimą neapibrėžto kurso “EUR” auksinų emisijai. Tokiu atveju, matyt, daugiau prasmės būtų suteikti pavadinimą nesiasocijuojantį su reguliuojamomis valiutomis.

“Individualiųjų” auksinų vertė ir rinkos kaina pirmiausia priklauso nuo jų leidėjo reputacijos Auksino tinkle. Reputacija priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, nuo asmens aktyvumo tinkle ir gebėjimo dalyvauti veikloje pagal bendrai priimtinas taisykles, pastangų didinti savo “individualaus” auksino” rinkos kainą ilgalaikėje perspektyvoje ir t.t. “Individualiųjų” auksinų apyvarta vyksta per tiesioginius prekybos sandorius (porose “individualieji” auksinai – “individualieji” auksinai, “individualieji” auksinai – “grupiniai auksinai”, “individualieji auksinai” – “multigrupiniai” auksinai “individualieji” auksinai – “kitos skaitmeninės valiutos”, “individualieji” auksinai – elektroniniai pinigai (EUR ir USD ir pan.) ir kitose porų kombinacijose, o taip pat per “mokėjimų kelius” (path payments-angl.). Apie “mokėjimo kelius” skaitykite atsirą įrašą “Mokėjimo keliai” – kaip tai veikia.

“Grupiniai” auksinai

“Grupinių”  auksinų kūrėjais gali būti bet kokio dydžio asmenų grupė. Projektas gali būti sėkmingesnis, jei jo dalyviai jau yra sukūrę geros reputacijos “individualiuosius” auksinus. “Grupiniai” auksinai, labiau nei “individualieji” tinka prekybai tarp atskirų grupių , o taip pat ir pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje, kadangi gali turėti didesnį likvidumą, per juos gali būti pritraukiamos lėšas iš viso pasaulio. Galimi įvairūs “grupinių” auksinų emisijos kontrolės būdai, tačiau, tikėtina, kad visais atvejais būtų naudojama “multisignature” funkcionalumas, per kurį emisiją galėtų kontroliuoti visi emisijoje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir “individualieji” auksinai, ” grupiniai auksinai gali būti “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “nefiksuoto kurso”. Taip pat jie gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”.

“Polimorfiniai” auksinai

“Polimorfinius” auksinus gali kurti ir leisti į apyvartą auksinų leidėjų, veikiančių pagal tas pačias taisykles grupės, pavieniai asmenys kartu su grupe (-ėmis), ar įvairios ir nuolat kintančios jų kombinacijos. Kiekviena iš tų grupių gali kontroliuoti po vieną “raktą”, taip pat gali būti naudojami kiti išmanieji kontraktai, užtikrinantys konsensusą. Daugybinių raktų (angl. – “multisignature”) pagalba galimos įvairios valdymo schemos, labiausiai atitinkančios dalyvių interesus ir labiausiai stiprinančios projekto reputaciją. “Polimorfiniai” auksinai labiau už kitus tinka prekybai pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje dėl didesnio likvidumo ir kapitalizacijos.

Visų klasių auksinų emisiją galima vykdyti pagal principą – “kiekvienam asmeniui po tam tikrą emisijos dalį”, arba pagal kitus principus, (pavyzdžiui, pagal principą “kiek įsigijai, tiek ir turi). Principas “kiekvienam asmeniui po tam tikrą emisijos dalį” gali būti įgyvendintas ne tik nustačius tapatybę oficialių dokumentų patikrinimo ir tų duomenų kaupimo viešame registre būdu, tačiau ir neatskleidžiant paskyros vakdytojo tapatybės. Neatskleidžiant asmens tapatybės galimas sukčiavimas siekiant pasipelnyti ar tiesiog diskredituoti emisiją, todėl siekiant apsisaugoti nuo netikrų tapatybių kūrimo pasipelnijimo ar kitu tikslu, gali būti reikalaujama atlikti taip vadinamą “sudeginimo” (angl. – “proof of burn”) arba “užrakinimo” procedūrą. Ši procedūra gali būti atliekama arba pervedant tam tikrą kiekį auksinų į užblokuotą sąskaitą, arba “užrakinant” tam tikram laikui tam tikrą kiekį auksinų daugybinio parašo, angl. – “multisignature” paskyroje.

PASTABA.

Auksinai, kol jie neturi požymių, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme:  “elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjams gavus lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius: 1) yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; 2) skirta mokėjimo operacijoms atlikti; 3) priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai” nėra elektroniniai pinigai.

Auksino tinklo dalyviai visapusiškomis pastangomis didina auksinų žinomumą ir kapitalizaciją,  tačiau nei bendruomenė, nei atskiri jos nariai neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinų apyvarta ir jų verte kol atskirai apie tai raštiškai nepareiškia, neteikia asmeninio pobūdžio rekomendacijų dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su nefinansinėmis ir/ar finansinėmis priemonėmis, neprisiima jokios atsakomybės dėl Auksino tinklo projektų tęstinumo ir galimų nuostolių. Kiekvienas dalyvis turi suprasti, kad dėl įvairių ekonominių, technologinių, politinių  ir kitokių priežasčių, auksinų vertė gali labai padidėti arba sumažėti (net nukristi iki nulio) ir visa su tuo susijusi rizika tenka jam pačiam. Kiekvienas dalyvis turi savarankiškai pasirūpinti savo komunikacijos priemonių saugumu. Siekiant dar aukštesnio duomenų saugumo lygio, duomenys apie turimus auksinus ir jų transakcijas gali būti papildomai  (Bittorent protokolo pagalba) saugomi įvairiose pasaulio vietose esančiuose kompiuteriuose , “offline” kaupikliuose failų pavidalu, “popierinėse piniginėse” arba kitokio tipo decentralizuotose saugyklose.

Auksinas-nauja labdaros forma.

Labdara gali būti teikiama įvairiais būdais. Kai labdara teikiama artimoje aplinkoje esantiems pažįstamiems žmonėms, labdaros būdų pasirinkimas yra labai didelis, tačiau kai labdara teikiama geografiškai nutolusiems nepažįstamiems žmonėms, tiesioginis pinigų persiuntimas į labdaros gavėjo sąskaitą yra pats patogiausias būdas tiek labdaros teikėjui, tiek ir gavėjui. Tiesa, pastaruoju atveju gali iškilti abejonių dėl galimo sukčiavimo ar kitokio piktnaudžiavimo žmonių gerumu. Atsiranda poreikis kaip nors įsitikinti paramos gavėjo sąžiningumu. Iš dalies šią problemą gali padėti vietoje veikiančios labdaringos organizacijos, kurios gali atlikti labdaros gavėjų atranką, tačiau tai neišvengiamai susiję su administraciniais kaštais. Kita problema yra pinigų trūkumas pas pačius geraširdiškus žmones. Daug žmonių linkusių teikti labdarą patys gyvena “nuo algos iki algos” ir nuolat jaučia pinigų trūkumą. Šias problemas galima spręsti dalyvaujant Auksino tinkle.  Auksinas yra nuostabus tuo, kad jis sudaro galimybę padėti kitam ne tik nesumažinant savo ribotų materialinių, resursų, bet netgi juos padidinant.  Skamba neįtikėtinai,  tačiau tai paaiškinama labai paprastai. Labdaros gavėjui prisijungus prie Auksino tinklo ir paviešinus savo paskyros adresą, jis gali sulaukti pasiūlymų atverti “pasitikėjimo linijas” įvairiems auksino vienetams.  Tie pasiūlymai gali būti pateikiami kartu su tam tikru kiekiu XLM (kurie yra lengvai iškeičiami į įprastus pinigus), arba tam tikru kiekiu įvairių asmenų ir jų grupių auksinų, kuriems labdaros gavėjas “pasitikėjimo linijas” jau yra atvėręs.  Taip pat jis gali būti pakviestas dalyvauti įvairiuose tinklo projektuose. Ne ką mažesnes galimybes gauti paramą atveria būdas, kai asmuo susikuria savo vardo auksiną ir jį platina tarp tinklo dalyvių. Žinoma, tai reikalauja tam tikrų pastangų ir žinių, tačiau išvysčius asmeninį auksiną iki tam tikro lygio, jis gali tapti vienu iš pagrindinių to asmens materialinės gerovės užsitikrinimo instrumentų.

Nevyriausybinių organizacijų dalyviams, ieškantiems naujų veiklos formų, taip pat verta pasidomėti Auksino tinklo teikiamomis galimybėmis. Pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija gali susikurti ir savo svetainėje skelbti jų remiamų asmenų Stellar paskyras, į kurias Stellar Lumens vienetai, auksinai, komercinių įmonių išleisti elektroninių nuolaidų kuponai ir pan. galėtų būti pervedami tiesiogiai. Tikėtina, remiamieji asmenys užmezgę ryšį su Auksino tinklu, susikurtų savo auksiną ir jį išvystytų, t.y. papildomai prie “žuvies” gautų dar ir “meškerę”. 

Kiekviena nevyriausybinė organizacija gali susikurti savo auksiną, kuris vykdytų organizacijos  dalyvių reputacijos matavimo ir motyvavimo, organizacijos reklamavimo ir kitas funkcijas.

Jei jums reikia daugiau informacijos šia tema, prašome parašyti į info@auksinas.lt. Nevyriausybinių organizacijų atstovus konsultuojame nemokamai.