Decentralizuoto tarpusavio skolinimo be palūkanų modelis

Decentralizuotą tarpusavio skolinimo be palūkanų mechanizmą sudaro šie elementai:

 1. Licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų paslaugos;
 2. Auksinai, – tarpusavio skolinimo operacijų ir asmenų reputacijos indikatoriai;
 3. Tarpusavio paskolos numeris;
 4. Tarpusavio paskolų skelbimų lenta;
 5. Laikina tarpusavio paskolos koordinavimo grupė keybase.io platformoje.
 6. Stellar.expert analitinis įrankis (Stellar blokų grandinės naršyklė).

Licencijuotos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos.

Rinkoje veikia daug tokio pobūdžio paslaugas teikiančių įmonių, todėl tarpusavio paskolų dalyviai gali patys pasirinkti paslaugų tiekėjus, pagal tai, kurių paslaugos jiems yra priimtiniausios. Toliau nagrinėjant tarpusavio skolinimo mechanizmą kaip pavyzdys bus naudojama viena populiariausių ir patikimiausių paslaugų tiekėjų PayPal.

Auksinai – tarpusavio skolinimo operacijų ir asmenų reputacijos indikatoriai.

Auksinus, kaip tarpusavio paskolų operacijų indikatorius gali lengvai susikurti bet kuris asmuo ar tarpusavio paskolų asociacija (bendruomenė). Jei esate pasirašęs ir paviešinęs auksinų emitento ir naudotojo deklaraciją, galite kreiptis dėl nemokamo geltonųjų ir raudonųjų auksinų gavimo. Asmenims nepasirašiusiems ir nepaviešinusiems auksino emitento ir naudotojo deklaracijos testavimo tikslais siūlome pasinaudoti mūsų demonstracine auksino versija “DEMO”, kuris yra sukurtas šioje Stellar paskyroje: GANAZ3SBNV6KLRQFMCKC3NJESW3PKKRXT4FQ7UJAFFMCX3ELKROE5DJC.

Dėl neatlygintino auksinų gavimo prašome kreiptis info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybasio.lt

Tarpusavio paskolos numeris

Tarpusavio paskolos numerio generatorius naudojamas sugeneruoti unikalų tarpusavio paskolos (tuo pačiu ir laikinos tarpusavio paskolos grupės keybase.io) numerį, kuris palengvina tarpusavio paskolų dalyvių komunikaciją. Vienas iš galimų numerio generatorių yra www.random.org. siūlantis nemokamą atsitiktinio skaičiaus generavimo paslaugą True Random Number Generator. Generatoriuje nustatykite paramentrus nuo 1000000 (mln) iki 1000000000 (mlrd) ir gaukite atsitiktinį skaičių, kurį galėsite naudoti kaip unikalų tarpusavio paskolos numerį. Tą patį numerį rekomenduojama naudoti visoms su ta paskola susijusioms operacijoms (komunikuojant su visais prie tos paskolos prisidėjusiais asmenimis) dėl geresnio atsekamumo analizuojant skolinimosi eigą ir formuojant patikimo skolininko reputaciją.

Skelbimų lenta

Tarpusavio paskolų dalyviai gali naudoti pačias įvairiausias priemones skelbimams apie paskolos poreikį arba pasiūlymą. Vienas iš galimų variantų – padaryti nedidelio kiekio DEMO auksinų transakciją į Stellar paskyrą adresu GANAZ3SBNV6KLRQFMCKC3NJESW3PKKRXT4FQ7UJAFFMCX3ELKROE5DJC pastabų skiltyje nurodant unikalų tarpusavio paskolos (tuo pačiu ir laikinos tarpusavio paskolos grupės keybase.io) numerį. Kiti dalyviai, pasinaudodami StelllarExper įrankiu gali matyti naujausius pranešimus apie paskolų poreikį.

Kitas informacjos apie paskolos poreikį ar pasiūlymą būdas- išsiųsti keybase.io nadotojui pakviestimą prisijungti prie laikinos pasolos grupės. Manytina, kad efektyviausia yra naudoti abu būdus kartu.

Taigi, apžvelgus tarpusavio skolinimo modelio elementus galia sudėlioti tarpusavio skolinimo veiksmų seką.

Pasiskolinti norintis asmuo:

 1. Įsigija auksinų (geltonųjų);
 2. Paviešina skelbimą padarydamas transakciją su unikaliu paskolos numeriu ir sukurdamas laikiną grupę keybase.io kaip grupės pavadinimą naudodamas tą patį unikalų numerį;
 3. Laikinojoje grupėje aprašo beprocentinės paskolos poreikį, paskolos grąžinimo sąlygas ir pateikia kitą informaciją, bylojančią apie pasiskolinti norinčio asmens, t.y. savo, reputaciją;
 4. Pakviečia į laikiną grupę kitus keybase.io paskyrų turėtojus – tarpusavio paskolų dalyvius.

Paskolinti norintis asmuo:

 1. Stebi įrašus stellar.exper apie paskolų poreikį
 2. Analizuoja paskolų prašytojų profilius ir paskolų sąlygas (paskolos dydis, terminai ir kita, išskyrus palūkanas ir administravimo mokesčius, kadangi jie netaikomi);
 3. Prisijungia prie jį sudominusios laikinos tarpusavio paskolų grupės;
 4. Suteikia paskolą atlikdamas nedidelės sumos pavedimą per Paypal, prie pastabų nurodydamas paskolos unikalų numerį, savo Stellar paskyrą ir kitą jo požiūriu reikalingą informaciją.

Paskolą gaunantis asmuo:

Į kiekvieną suteiktą tarpusavio paskolos pavedimą atsako pervesdamas į skolintojo Stellar paskyrą analogišką paskolintai sumai auksinų (geltonųjų) sumą.

Surinkęs reikiamą sumą apie tai praneša laikinojoje paskolos grupėje, o taip pat padaro transakciją į Stellar skelbimų lentą (paskyrą) su unikaliu paskolos numeriu ir pastaba apie skolinimosi užbaigimą.

Paskolos davėjas, atgavęs skolą (gavęs skolininko PayPal pavedimą), padaro atitinkamos auksinų sumos pavedimą į skolininko Stellar paskyrą. Tokiu būdu tarpusavio paskolos be palūkanų ciklas užbaigiamas. Visas paskolos ciklas matomas ir visam laikui išlieka Stellar blokų grandinėje.

Auksinų emitento ir naudotojo deklaracija

Žemiau pateikiamas tekstas yra dviejų iš daugelio galimų auksino rūšių:

santykinai stabilios vertės (“geltonojo”) auksino (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL, antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G)

ir

santykinai stabilios vertės (“raudonojo”) auksino (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA , antrinė paskyra **GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G),

deklaracijos tekste kartu jie vadinami auksinu, o atskirai, – auksinu (geltonuoju), arba auksinu (raudonuoju),

emitento ir/ar naudotojo deklaracija t.y. viešas jo pareiškimas apie tai, kaip jis supranta, kas yra auksinas, kuo skiriasi vienos rūšies auksinai nuo kitos, kokias teises auksino emisija ir naudojimas suteikia ir kokias pareigas sukuria, kokia jų paskirtis, kokie teisėti lūkesčiai ir interesai įskaitant, bet neapsiribojant auksino vertę ir rinkos kainą, koks asmens santykis su kitais auksino emitentais ir naudotojais.

Deklaruodamas aukščiau išvardintas nuostatas, auksinų emitentas ir/ar naudotojas siekia apsaugoti savo ir kitų auksino emitentų ir naudotojų teises ir teisėtus interesus, apibrėžti savo atsakomybės ribas, apsisaugoti nuo neteisingų interpretacijų ir nepagrįstų lūkesčių.

Aš, vardas pavardė, asmeninės paskyros adresas www.keybase.ios XXXXXXX, viešai pareiškiu, kad:

 1. Asmeniškai, be kitų asmenų psichologinio, ekonominio ar kitokio spaudimo ar primygtino prašymo ar įtikinėjimo, ketinu savo aktyviais veiksmais vykdyti auksinų emisiją ir/ar naudoti santykinai stabilios vertės auksinus;
 2. Auksinai yra virtualūs vienetai egzistuojantys Stellar blokų grandinėje: 2.1. santykinai stabilios vertės (“geltonieji”) auksinai (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL, antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G) ir 2.2. santykinai stabilios vertės (“raudonieji”) auksinai (identifikatoriai: trumpas ženklas, – AUK, TOML failo depozitoriumas – stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA , antrinė paskyra**GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G);
 3. “Santykinai stabilios vertės auksinais” aš laikau tokius auksinus, kurių, rinkos kaina panaši į Euro (EUR) vertę, tačiau joks asmuo, asmenų grupė, jokia įmonė, įstaiga ar organizacija nėra suteikusi jokių garantijų, niekaip neįsipareigojo ir neteigė, kad taip bus ir ateityje.
 4. Aš ketinu siekti, kad mano išleisti į apyvartą (emituoti) auksinai visada išliktų santykinai stabilios vertės, tačiau nesuteikiu jokių pažadų, patvirtinimų, įsipareigojimų, užstatų, laidavimų ir garantijų, kad šis siekis bus sėkmingai įgyvendintas. Aš pareiškiu, kad auksino vertė grindžiama išimtinai mano ir kitų emitentų asmenine reputacija, nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 5. Vykdyti auksino emisiją, ar ne, naudotis juo, ar ne, priklauso išskirtinai nuo mano asmeninių nuostatų ir veiksmų. Aš suprantu, kad naudodamasis auksinu galiu patirti nuostolių, todėl juo naudosiuosi tik tiek, kad galimi nuostoliai nebūtų man reikšmingi.
 6. Auksino emisijos aktu laikau mano asmenine valia grįstą bet kokio dydžio ir paskirties auksinų transakciją iš mano paskyros Stellar blokų grandinėje, kurios viešasis kriptografinis raktas yra G______________________________.
 7. Auksinų transakcija į mano paskyrą gali reikšti, tačiau nebūtinai reiškia, kad kažkoks kitas asmuo ar asmenys įvykdė auksinų emisiją. Auksinų ar bet kokių kitų virtualių vienetų transakcija iš bet kokios paskyros į mano asmeninę paskyrą teisine prasme manęs nesaisto nei su tais vienetais, nei su transakciją atlikusiais asmenimis, nei su kitais tų vienetų turėtojais. Aš suprantu, kad turiu galimybę, tačiau neprivalau, be jokių išankstinių sąlygų, išlygų ir pasėkmių grąžinti siuntėjui visus į mano paskytą atsiųstus auksinus ir kitokius virtualius vienetus ir toks veiksmas nesukels man jokių neigiamų teisinių pasėkmių.
 8. Auksinų paskirtis yra tokia, kokią jiems suteikius aš pats ir kaip dėl tos paskirties sutarta su kitais asmenimis.
 9. Aš deklaruoju, kad ketinu geltonuosius auksinus naudoti tarpusavio paskolų veikloje kaip indikatorių pariteto pagrindais atspindinį tarpusavio skolinimo transakcijas ir tarpusavio skolinimo veiklos dalyvių reputaciją.
 10. Aš deklaruoju, kad ketinu raudonuosius auksinus naudoti tarpusavio paskolų veikloje kaip informavimo apie tarpusavio skolinimo veiklą ir edukavimo apie decentralizuotų informacinių sistemų mechanizmus tarpusavio skolinimo srityje, priemonę.
 11. Tas faktas, kad kažkoks asmuo ar asmenys, įmonė, įstaiga ar organizacija yra susiję su auksino sukūrimu technine, organizacine ar bet kokia kita prasme, nesukuria jokių teisinių pasėkmių nei man, nei tam asmeniui (-ims). kurie yra prie to prisidėję.
 12. Aš pareiškiu, kad joks asmuo ar asmenys nėra prisiėmę ir nėra pažadėję prisiimti ateityje jokių įsipareigojimų susijusių su auksinu, įskaitant, tačiau neapsiribojant įsipareigojimą aprūpinti auksinais reikalingais mano auksinų emisijai atlikti ir kitiems tikslams, įsipareigojimą užtikrinti paskyrų, kuriose laikomi auksinai saugumą, įsipareigojimą kaip nors reguliuoti kitų asmenų vykdomos auksinų emisijos ir transakcijų apimtis, įsipareigojimą gauti palūkanas, dividendus, bet kokią balsavimo teisę ar bet kokią kitokią naudą.
 13. Tai, kad koks nors kitas asmuo ar asmenys taip pat yra pareiškęs apie analogiškų ar kitokių auksinų emisiją, nesuteikia jokių teisių ir nesukuria jokių pareigų nei mums tarpusavyje, nei trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 14. Aš besąlygiškai pareiškiu, kad neprisiimu, nereikalauju ir nereikalausiu jokios atsakomybės iš kitų asmenų dėl rizikų, susijusi su auksinų sukūrimu Stellar blokų grandinėje, transakcijų techniniu palaikymu, auksinų apskaitos tikslumu, informacijos apie auksinus viešinimu www.auksinas.lt, keybase.io ir kitur, raštišku ar žodiniu auksinų apibūdinimu, apibrėžimu, paaiškinimu, nuomone ar rekomendacija dėl galimų panaudojimo būdų, vertingumo, kainos ir kitų aspektų.
 15. Niekas neprivalėjo, neprivalo ir neprivalės užtikrinti, kad mano paskyra ir joje esantys auksinai man būtų pasiekiami dabar ir/ar bet kuriuo kitu momentu ateityje.
 16. Niekas neprivalo užtikrinti, kad aš turėčiau galimybę vykdyti auksinų emisiją ir bet kokias kitas transakcijas dabar, ar bet kada ateityje.
 17. Aš suprantu, kad niekas neprivalo priimti mano siūlomus auksinus kaip mokėjimo priemonę, kaip užstatą, laidavimą ar garantiją.
 18. Aš suprantu, kad kitų asmenų išleidžiamų į apyvartą analogiškų ar kitokių auksinų vertė taip pat nėra užtikrinama jokiu turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.
 19. Aš įsipareigoju neperleisti ir besąlygiškai uždraudžiu bet kam ir bet kokiu būdu perleisti iš manęs gautus auksinus tretiesiems asmenims, jei jie nėra tinkamu būdu pasirašę analogiškos šiai deklaracijai auksino emitento ir naudotojo deklaracijos ir jos neskelbia viešai savo asmeninėje paskyroje www.keybase.io. Kiekvienas asmuo vykdydamas auksinų transakciją kitam asmeniui, turi įsitikinti to auksinų gavėjo tapatybe ir nustatyti, kad jo paskyra yra susieta su viešai skelbiama tapatybe. Visa atsakomybė už veiksmus atliktus nesilaikant šios nuostatos, tenka juos atlikusiam asmeniui ar asmenims.
 20. Aš pareiškiu, kad auksinų emisijos dydis ir periodiškumas yra vienasmeniškas mano sprendimas. Šiems mano sprendimams gali daryti lemiamą įtaką auksino antrinių paskyrų valdytojų sprendimai. Aš sutinku, kad antrinės paskyros, iš kurios bus tiekiami auksinai į mano paskyrą (man ketinant vykdyti emisiją) valdytojas ar valdytojai gali patys nuspręsti dėl man pervedamų auksinų kiekio bei periodiškumo ir neprivalo teikti jokių su tuo susijusių paaiškinimų ir pagrindimų.
 21. Aš žinau, kad mano planuojamai auksinų emisijai reikalingi auksinai iš antrinių paskyrų gali būti perduoti man tik neatlygintinai, išskyrus su transakcijos vykdymu ir paskyrų aktyvavimu susijusių išlaidų, informacijos laikmenos įsigijimo, laikmenos pakavimo, apipavidalinimo, pristatymo ir kitų su tuo susijusių išlaidų galimą padengimą.
 22. Aš suteikiu besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą bet kam susipažinti su šia mano elektroniniu parašu pasirašyta ir bet kokiu būdu paviešinta deklaracija (įskaitant elektroninio parašo patikrinimą), daryti deklaracijos kopijas ir saugoti jas bet kokiu būdu neribotą laiką.

Deklaracija pasirašyta elektroniniu parašu ir gali būti patikrinta www.gosign.lt, arba www.signa.mitsoft.lt

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io

PASTABOS.

*Pirminė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, kurioje buvo pradėtas auksino, techninio kūrimo procesas, kuris apima dviejų Stellar paskyrų sukūrimo, jų aktyvavimo papildant Lumens (XLM) vienetais, pasitikėjimo linijų (angl.- trustlines) nustatymo ir visų auksinų pervedimo į antrinę paskyrą operacijų. Pirminė paskyra yra išimtinai techninio pobūdžio instrumentas, ji nelaikomos emisijos paskyra, kadangi asmuo, arba asmenys atliekantys transakcijas iš šios paskyros neprisiima jokių įsipareigojimų, negauna pelno, nesuteikia jokių garantijų, viešai nedeklaruoja jokių ketinimų, o taip pat nereikalauja jokių įsipareigojimų iš auksinus gaunančių antrinių ir tretinių paskyrų valdytojų. Vienintelė tinkamo antrinių paskyrų funkcionavimo prielaida yra galimi jų valdytojų reputaciniai nuostoliai.

**Antrinė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyra, į kurią pervedami visi auksinai iš pirminės paskyros ir iš kurios paskirtomi į visas paskyras, kurių savininkai ketina vykdyti auksinų emisiją. Patogumo ir saugumo tikslu antrinėje paskyroje esantys auksinai gali būti paskirstyti į kitas paskyras, kurios pagal numatytą paskirtį ir naudojimo būdą taip pat laikytinos antrinėmis paskyromis. Antrinės paskyros yra išimtinai techninio pobūdžio instrumentas, jos nelaikomos emisijos paskyromis, kadangi asmuo, arba asmenys atliekantys transakcijas iš šios paskyros (arba tokių paskyrų) neprisiima jokių įsipareigojimų, negauna pelno, nesuteikia jokių garantijų, viešai nedeklaruoja jokių ketinimų, o taip pat nereikalauja jokių įsipareigojimų iš auksinus atsiunčiančios pirminės paskyros valdytojo ir auksinus gaunančių tretinių paskyrų valdytojų. Vienintelė tinkamo antrinių paskyrų funkcionavimo prielaida yra galimi jų valdytojų reputaciniai nuostoliai.

*** Tretinė paskyra – Stellar blokų grandinės paskyros, į kurias pervedami auksinai iš antrinės paskyros (-ų). Iš tretinių paskyrų vykdoma auksinų emisija. Tretinių paskyrų valdytojai prieš pradėdami emisiją pasirašo ir paviešina auksino emitetnto ir naudotojo deklaraciją.

Deklaracijos teksto pabaiga.

—————————————

Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus dėl deklaracijos projekto. Prašau rašyti info@auksinas.lt arba r_martinonis*keybase.io

Auksino paketas

Atsižvelgiant į tai, kad daugelis žmonių nėra įpratę naudotis viešuoju ir privačiuoju kriptografiniu raktu, kai kuriems iš jų gali kilti sunkumų parsisiunčiant Keybase programą, susikuriant paskyras ir atliekant kitus su tuo susijusius veiksmus, reikalingos tam tikros pagalbinės priemonės. Tai galėtų būti konsultacijos, rašytinės rekomendacijos , video medžiaga “online”, o taip pat ir individualiam asmeniui parengtoje USB laikmenoje, – “Auksino pakete”.

Specifinių žinių ir patikrties stokojantis asmuo, turėdamas asmeniškai jam parinktą informaciją, akyvuotą paskyrą ir kitus būtinus dalykus asmeniniame Auksino pakete, galėtų sklandžiau įsilieti į Auksino projektus, be to sumažėtų raktų ir slaptažodžių praradimo tikimybė. Auksino vystytojai, turėdami duomenis apie konkrečiame Auksino pakete esančią informaciją, galėtų nuotoliniu būdu konsultuoti, kaip atlikti vieną ar kitą operaciją.

Bendruomenės pripažinti paslaugų tiekėjai galėtų siūlyti nemokamas arba mokamas paslaugas, susijusias su “Auksino paketo” parengimu, atnaujinimu, taikymu ir t.t.

“Auksino paketą” įsigijančiams asmeniui pradžioje pakaktų turėti elektroninį paštą ir išmanųjį telefoną, todėl labai išsiplėstų asmenų, galinčių įsilieti į Auksino projeketus, ratą.

“Auksino paketuose” galėtų būti naujausia informacija, reikalinga norint sėkmingiau dalyvauti Auksino projektuose, jau aktyvuotos paskyros viešasis ir privatusis raktas, minimalus transakcijoms būtinas Stellar (XLM) kiekis, rekomendacijos kaip įsigyti pirkėją dominančių projektų (asociacijų) auksinai (įvairių rūšių). Taip pat, priklausimai nuo paketo kainos, į jį galėtų įeiti ir nuotolinės konsultacijos kreditai.

Kaip susikurti Stellar paskyrą ir ją išsaugoti

Yra keletas būdų kaip susikurti Stellar paskyrą, tačiau vienas iš paprasčiausių ir turintis kai kurių privalumų yra susikurti paskyrą www.keybase.io.

SVARBU!!!

Kuriant keybase.io paskyrą (kaip ir kitas Stellar paskyras) labai svarbu saugioje vietoje išsaugoti slaptažodį, abu raktus (viešąjį ir ypač slaptąjį – jis visada prasideda raide “S”), o taip pat slaptą frazę susidedančią iš keliolikos žodžių. Niekada neatidėliokite ir iš karto išsaugokite (copy paste į USB laimeną arba užsirašyti ant popieriaus), nes juos praradus niekas neturi galimybės atkurti ir paskyra bus prarasta visiems laikams. Turėdami viešą ir slaptąjį raktą, slaptą frazę visada galėsite atkurti savo paskyra bet kuriame kompiutriniame įrenginyje bet kurioje pasaulio vietoje.

Keybase paskyrą galite susikurti arba savo kompiuteryje (reikia susiinstaliuoti jūsų kompiuteriui tinkančią Keybase versiją, arba į savo telefoną parsisiųsdami aplikaciją. Išsaugokite slaptažodį, abu raktus (viešąjį ir ypač slaptąjį – jis visada prasideda raide “S”), o taip pat slaptą frazę susidedančią iš keliolikos žodžių!!!.

Susikūrę paskyrą Keybase.io, turėsite ne tik adresą susidedantį iš ilgos raidžių ir skaičių sekos, – GCEXWREWZRKSIRBT3XYPZMQ2AL7O3OQP7O7Z5WZDOZYYS3FJLT75GAQC, bet ir labiau žmogau akiai priimtiną adresą, tokį kaip r_martinonis*keybase.io

Keybase yra patogi ir tuo, kad jau turėdami joje paskyrą, galite joje lengvai susikurti papildomą adresą importuodami slaptą raktą (pavyzdžiui tą, kurį gaunate įsigydami “Auksino paketą”).

Nuo ko pradėti?

Daugeliui, ypač jei jie nėra IT, finansų ar teisės profesionalai, pirmą kartą susidūrus su Auksino projektais kyla klausimas nuo ko pradėti, kad galima būtų palengva įsitraukti į projektus.

Pirmiausia, reikėtų atlikti “minimalius” veiksmus, kurie yra būtini dalyvaujant visuose Auksino projektuose:

 1. Susikurti Stellar paskyrą (skaitykite straipsnį “Kaip susikurti Stellar paskyrą ir ją išsaugoti);
 2. Patvirtinti savo asmens tapatybę kitiems Auksino projektų dalyviams (skaitykite straipsnį “Tapatybės patvirtinimas auksine”);
 3. Įsigyti elektroninį (mobilų) parašą (jei dar neturite).

Tolimesni veiksmai, kurie leis efektyviai dalyvauti projektuose:

 1. Pasirinkti labiausiai dominančius projektus ir susipažinti su tų projektų dokumentacija.;
 2. Apsispręsti dėl asmeniškai priimtinos rizikos dalyvaujant projektuose. Pavyzdžiui, dalyvaujant tarpusavio skolinimo projekte, reikėtų apsispręsti kokią sumą dalyvis norėtų skolinti, kokią maksimalią sumą skolinti vienam asmeniui per mėnesį ir apskritai. Pasirinkti šiuos parametrus svarbu ne tik dėl galimų nuostolių skolų negrąžinimo atveju, bet ir galvojant apie asmeninį poreikį skolintis ateityje. Kuo didesnis poreikis skolintis ateityje, tuo tikslingiau yra daugiau ir/ar dažniau skolinti kitiems asmenims.
 3. Apsispręsti dėl poreikio įsigyti geltonųjų auksinų. Geltonųjų auksinų reikia turėti norint gauti beprocentinę paskolą iš tarpusavio skolinimo asociacijos dalyvių.
 4. Įsigyti žaliųjų auksinų. Juos galima naudoti “pasikeliant” savo skelbimus “Skelbimų lentoje”.
 5. Įsigyti raudonųjų auksinų ir naudoti juos reklamuojant projektus, kuriuose dalyvaujate ir auksiną apskritai.

Geltonieji, žalieji ir raudonieji auksinai ir jų pritaikymas

Geltonieji auksinai (identifikatoriai: AUK, auksinas.stellarmint.io, pirminė paskyra* GATA2CJFGKEBKWBKSREWK7KECKBOFXX6LNVZYVILOUPDICYU5P3UJIDL), antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G

yra grupiniai, neįpareigojantys, santykinai stabilaus kurso, pirminės ir antrinės paskyros valdytojų, o daugiausia emisijos dalyvių sprendimais nustatomo emisijos dydžio ir naudojimosi tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Tarpusavio skolinimo operacijų indikavimas Stellar blokyno naršyklėje. Asmuo, gavęs beprocentinę tarpusavio paskolą, perveda analogišką kiekį geltonųjų auksinų paskolą suteikusiam asmeniui. Skolą grąžinus, geltonieji auksinai grąžinami. Tokiu būti Stellat blokyne padaromi įrašai apie paskolinimą ir skolos grąžinimą. Ši informacija taip pat vaizduojama grafiškai transakcijose dalyvavusių asmenų paskyrose, kas suteikia galimybę analizuoti informaciją apie transakcijas kitiems tarpusavio paskolų dalyviams ir visiems kitiems suinteresuotiems.
 2. Asmens reputacijos ir asociacijos reputacijos matavimas. Kiekvienas asmuo dalyvavęs geltonųjų auksinų emisijoje, gali nuspręsti palikti asociaciją ir atsisakyti savo turimų geltonųjų auksinų. Tai atliekama padarius SELL orderį decentralizuotojoje prekybos platformoje (DEX) arba “sudeginant” auksiną. Kiti asociacijos dalyviai, matydami SELL orderį, dali supirkti visus ar dalį parduodamų auksinų, tokiu būdu pagerinti savo reputaciją asociacijos dalyvių tarpe. Tuo tarpu auksinus pardavusio asmens reputacija tampa kontraversiška, kadangi ilgą laiką neatstačius turėto auksinų balanso, gali kilti įtarimų dėl asmens polinkio piktnaudžiauti kitų žmonių pasitikėjimu. Tuo atveju, jei parduodamų auksinų niekas neperka, arba jie išperkami labai lėtai, tai yra požymis, kad geltonųjų auksinų emisija buvo per didelė, arba tarpusavio skolinimas ir kiti su auksinu susiję projektai stagnuoja.
 3. Tuo atveju, jei auksino emitentai sugebės išlaikyti santykinai stabilų auksino kursą labiau stabilių virtualių vienetų, pavyzdžiui: EURT identifikatorius stellar.expert, – GAP5LETOV6YIE62YAM56STDANPRDO7ZFDBGSNHJQIYGGKSMOZAHOOS2S atžvilgiu, auksinas pats galės atlikti mainų tarpininko (etalono) vaidmenį.

Žalieji auksinai (šiuo metu kuriami) yra grupiniai, neįpareigojantys, nestabilaus kurso, iš anksto nustatytos emisijos vykdymo tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Decenrtalizuoto skolinimo instrumentas, kai pasitikėjimo pagrindu skolinama ne atskiriems asmenims, o visai tarpusavio skolinimo bendruomenei.
 2. Geresnės pozicijos Skelbimų lentoje užsitikrinimas pagal “sudegintų” žaliųjų auksinų kiekį.
 3. Investicijų dydžio, dinamikos ir virtualaus turto koncentracijos indikatorius.
 4. Užstato objektas “multisignature” paskyrose.
 5. Labdaros priemonė
 6. Auksino projektų reklamavimo priemonė.

Raudonieji auksinai (identifikatoriai: AUK, auksinas.stellarmint.io, pirminė paskyra* GDA7OMVYE4AJB5MQ2OZHA4NMTUBSO3I6YALZGF46JM7JZRKNGUNHAGHA), antrinė paskyra** GBCZUIG737KIZQ7QEZ6EMEAUPT2M75MCNANPFSVJ43QUU7ACKO6ICD4G, yra santykinai stabilaus kurso, pirminės ir antrinės paskyros valdytojų, o daugiausia emisijos dalyvių sprendimais nustatomo emisijos dydžio ir naudojimosi tvarkos virtualūs vienetai, kurių paskirtis yra:

 1. Tarpusavio skolinimo ir kitų auksino projektų reklamavimo priemonė
 2. Bendruomeniniai pinigai nekomerciniams atsiskaitymams;
 3. Mokomoji (demonstracinė) priemonė

Nori tapti Auksino ir kitų decentralizuotų projektų vystytoju?

Norint tapti Auksino ir kitų decentralizuotų projektų vystytoju reikia žengti keletą žingsnių, bylojančių apie bent minimalias žinias šioje srityje:

 1. Susikurti paskyrą Stellar blokų grandinėje;
 2. Įsigyti bent vieną NODE vienetą ( SVARBU! NODE turi būti išleistas iš emisijos sąskaitos GA7G44QLBUFKR36BWZN3ZC2IOFE4YAVU7DUOTFUKDDVMHG6VFA4SX4AJ )*;
 3. Jums patogiu būdu susisiekti su kitais iniciatyvinė grupės nariais. (pavyzdžiui, info@auksinas.lt., r_martinonis*keybase.io, arba rimantas@zeroid.bit).

Plačiau apie kiekvieną iš šių žingsnių skaitykite atskirus įrašus (netrukus).

*Stellar infrastruktūroje pagrindinis virtualaus vieneto identifikatorius yra ne pavadinimas, o jo emisijos paskyros adresas. Tokiu būdu, suteikiant pasitikėjimo liniją vienetui, būtina pagal emisijos paskyros adresą nustatyti kuris vienetas iš visų vienetų, turinčių tokį patį pavadinimą, jus domina. Įsivaizduokite, kad jums duoda panašius euro banknotus, iš kurių vienas yra atspausdintas centrinio banko spaustuvėje, o kitas Garliavos garaže.

Projektas “Tarpusavio skolinimo asociacija”

Tarpusavio skolinimas yra tūkstančių metų senumo istorines šaknis turintis reiškinys. Ilgainiui kito jo formos ir apimtys, tačiau pagrindiniai jo bruožai išliko tie patys:

 • laisvų resursų turintis asmenys juos skolina asmenims, kuriems tų resursų trūksta;
 • skolinimo ir skolinimosi motyvai yra labai įvairūs;
 • aplinkybės, turinčios įtakos skolos santykiams, dažnai kinta laikui bėgant ir gali juos stipriai pakeisti;
 • tais atvejais, kai skolos grąžinimo/negrąžinimo klausimas yra aktualus, taikomos sutartinės ir įstatyminės rizikos valdymo priemonės .

Motyvai skatinantys žmones skolinti resursus yra patys įvairiausi, – nuo noro neatlygintinai padėti, iki noro kuo daugiau gauti asmeninės naudos. Nežiūrint į tai, kokių motyvų vedami žmonės skolina, visada yra tikimybė, kad dalis arba visa paskola nebus grąžinta. Kitaip tariant, visada yra rizika skolos neatgauti ir skolinantys asmenys turi apsispręsti, kokiu laipsniu jie siekia (jei iš viso siekia) tą riziką suvaldyti, kas ir kokiomis priemonėmis tai darys.

Kita vertus, pasiskolinti norinčių žmonių motyvai taip pat yra labai įvairūs, – nuo siekio patenkinti gyvybinius poreikius, iki noro gauti pelno, arba neatsakingai vartoti savo malonumui.

Kreditorių ir skolininkų požiūris į susiklosčiusius skolos santykius gali keistis laikui bėgant. Kintant įvairioms aplinkybėms, tie pokyčiai gali skatinti tolimesnius skolos santykius, arba gali užkirsti jiems kelią.

Skolos santykių pobūdis nulėmė tai, kad priemonės, kuriomis siekiama valdyti skolos negrąžinimo riziką ir sušvelninti pasėkmes tos rizikos nesuvaldžius, ilgainiui sudėtingėjo. Į šį procesą įsitraukė įvairios valstybės institucijos, o taip pat ši veikla buvo komercializuota ir centralizuota. Tai neišvengiamai iššaukė skolinimosi kaštų augimą ir sumažino galimybęs geromis sąlygomis pasiskolinti, ypač tiems, kuriems paskola reikalinga gyvybiniams poreikiams tenkinti. Tai yra viena iš didžiausių šių laikų problemų, tokia padėtis kelia grėsmę ne tik socialiai pažeidžiamiems žmonėms, bet visai visuomenei apskritai.

Lietuvos įstatymų leidėjas ir priežiūros institucijos tarpusavio skolinimo santykiams, įskaitant ir tapusavio skolinimui be palūkanų, nustatė tokį teisinį režimą, kuris yra labai panašus į vartojimo kreditų reguliavimo režimą. Neaiškios, painios tarpusavio skolinimo taisyklės ir griežtų sankcijų grėsmė stabdo tarpusavio skolinimo plėtrą ir stumia soacialiai pažeidžiamus žmones į greitųjų kreditų rinką.

Tarpusavio skolinimo asociacijos narių tikslas yra inicijuoti atskirą nekomercinio tarpusavio skolinimo įstatymą skatinantį žmonių solidarumą finansų srityje ir skleisti žinias apie pažangių informacinių technologijų teikiamas galimybes šioje srityje.

Visus norinčius įsitraukti į šios asociacijos iniciatyvinės grupės veiklą, prašau rašyti elektroniniu paštu info@auksinas.lt. , r_martinonis*keybase.io, arba ZeroNet rimantas@zeroid.bit. Asociacijos veikloje gali dalyvauti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, išsilavinimo, amžiaus, politinių pažiūrų ir kitų šiuo atveju nereikšmingų dalykų.

Tarpusavio skolinimo asociacijos iniciatorių vardu – Rimantas Martinonis.

Tarpusavio skolinimo galimybės ir iššūkiai. I dalis.

Dabartiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys tarpusavio skolinimą, aiškiai neatriboja tarpusavio skolinimo už atlygį. t.y. komercinio skolinimo nuo tarpusavio skolinimo be atlygio. Šios straipsnių serijos tikslas yra pasvarstyti, kaip galėtų būti suprantamas ir reguliuojamas tarpusavio skolinimas be atlygio tokiu būdu, kad būtų skatinamas žmonių finansinis solidarumas, savarankiškumas ir savireguliacija.

Patogumo tikslu straipsnyje tarpusavio (ir kitoks) skolinimas už atlygį vadinamas “komerciniu skolinimu”, o tarpusavio skolinimas be atlygio vadinamas tiesiog “tarpusavio skolinimu). Kadangi esminiai tarpusavio skolinimo privalumai galėtų būti pasiekiami skolinimo procesų decentralizacijos būdu, sąvoka “tarpusavio skolinimas” šiame straipsnyje tapatinama su sąvoka “decentralizuotas tarpusavio skolinimas”

Šioje straipsnio dalyje komercinio skolinimo klausimai paliečiami tik tiek, kiek neišvengiamai būtina gilinantis į tarpusavio skolinimo temą.

Svarstydami tarpusavio skolinimo tema, pabandykime “neprisirišti” prie galiojančio teisinio režimo, o pamodeliuoti, kaip galėtų atrodyti “idealūs” tarpusavio skolinimo procesai, kokią naudą iš to galėtų gauti paskolų gavėjai, davėjai ir visuomenė apskritai.

Taigi, pabandykime pavardinti “idealaus” tarpusavio skolinimo bruožus, o po to pasvarstyti, kokiais būdais šis “idealas” galėtų būti pasiektas.

Pirma.

Tarpusavio skolinimas turėtų ženkliai sumažinti skolinimosi kaštus (ypač patiriamus pinigų forma) dėka to, kad būtų nuo centralizuoto skolinimo pereita prie decentralizuoto skolinimo, t.y. atsisakyta brangiai kainuojančių paslaugų rizikos vertinimo, sandorių įforminimo, ikiteisminių ir teisminių ginčų sprendimo ir skolų išieškojimo srityse;

Antra.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų veikti savireguliacijos būdu pagal iš anksto paviešintas tarpusavio skolinimo taisykles. Finansų rinkų priežiūros institucijos galėtų vykdyti šių taisyklių monitoringą ir viešinti savo nuomonę dėl jų privalumų ir trūkumų;

Trečia.

Tarpusavio skolinimo dalyviai galėtų orgnizuoti į neformalias tarpusavio skolinimo asociacijas (socialinių tinklų grupių tipo bendruomenes), kurių tikslas būtų savišvieta finansų srityje, informacijos apie asociacijos narių tarpusavio skolinimo rodiklius, skleidimas ir dalinimasis gerąja praktika ir, pasiekus reikiamą kompetenciją, tarpusavio skolinimas. Asociacijų dalyvių komunikavimo platforma galėtų būti keybase.io komandos (teams).

Ketvirta.

Tam tikromis organizacinėmis priemonėmis, pirmiausia išskaidant skolinamas sumas daugeliui skolininkų, galėtų būti pasiekta, kad paskolos negrąžinimo arba vėlavimo grąžinti atveju nuostolis būtų nežymus, be to, skolintojų bendruomenė, įvertinusi negrąžinimo priežastis, galėtų solidarizuotis su sunkumus patiriančiais asmenimis ir svanoriškai padengti skolą mikro “įnašais” ir /ar kitaip prisidedant prie problemų sprendimo.

Penkta.

Blokų grandinėje virtualių indikatorių – auksinų pagalba fiksuojant tarpusavio skolinimo transakcijas ir kitus su tuo susijusius veiksmus, asmenys turėtų galimybę ilgainiui užsitarnauti patikimo tarpusavio skolinimo dalyvio reputaciją, kuri galėtų būti saugiai, pigiai saugoma praktiškai neribotą laiką ir analizuojama ypač mažais kaštais.

Aiškiai suprasdami savitarpio skolinimo “mechanizmą”, jo privalumus ir trūkumus suprasdami rizikas, asmenys turėtų galimybę priimti sprendimus dėl įsitraukimo į savitarpio skolinimą lygio, jei atsiranda sisteminio pobūdžio problemų, siūlyti padėtį keičiančias priemones, o kai jos dėl kokių nors priežasčių padėtis nesikeičia , savalaikiai įvykdyti atsidalinimą (angl. – fork), pakeisti skolinimo santykių partnerius, inicijuoti taisyklių ir indikatorių keitimą .

Trapusavio skolinimo dalyviai turėtų gebėti stebėti ir analizuoti :

 • kokios yra tarpusavio skolinimo dalyvių skaičiaus augimo tendencijos (pagal “Žalio” auksino emisijos dinamiką”;
 • ar vienas ar kitas konkretus skolinimo santykių dalyvis pakankamai supranta tarpusavio skolinimo procesus (pagal atliekamas/neatliekamas visų trijų rūšių auksinų transakcijas )
 • kokio dydžio savitarpio paskolų pageidaujama ir kokio dydžio paskolos suteikiamos (pagal įrašus “Skelbimų lentoje”);
 • kokie pageidaujamų ir kokie suteiktų paskolų terminai;
 • kiek skolintojų skolina vienam skolininkui;
 • keliems skolininkams skolina vienas skolintojas;
 • kokia konkrečių asmenų skolinimo ir skolinimosi istorija;
 • kokie skolų grąžinimo grafikai ir jų laikymasis;
 • ar vyksta skolų refinansavimas ir paralelinis skolinimas;
 • kokios informacinių technologijų platformos naudojamos;
 • kokie atskirų informacinių technologijų privalumai ir trūkumai;
 • kokią asmeninę informaciją viešina apie save tarpusavio skolintojai;
 • Kokią informaciją, susijusią su tarpusavio viešina tarpusavio skolintojai;
 • ar tarpusavio skolinimas susijęs su kitais resursų dalinimosi projektais;
 • Kokios prievolių užtikrinimo priemonės taikomos;
 • Sandorių įforminimo praktika;
 • Ginčų moderavimo ir sprendimo būdai;
 • Asmeninės irr kolektyvinės priemonės švelninančios neigiamas skolų negrąžinimo pasėkmes;
 • Skolų negrąžinimo prevencijos priemonės;
 • kiti.

Siekiant tokius duomenis rinkti ir analizuoti mažesnėmis sąnaudomis ir greičiau, tikslinga naudoti tam tikras technines priemones, įdiegti standartus, kurių savitarpio skolinimo dalyviai laisvanoriškai laikytųsi, t.y. susitarti dėl tam tikrų specifinių sąvokų, informacijos pateikimo formų ir terminų, naudojamų informacinių technologijų, “gero tono” ir kitų taisyklių, kurie padidintų savitarpio skolinimo mastus ir kokybę. Tam tikrą vaidmenį čia galėtų atlikti asociacijos darbuotojai ir savanoriai, tačiau stengiantis išlikti kuo labiau decentralizuota struktūra, pagrindinė veikla turėtų vykti tarp formaliai nesusaistytų arba minimaliai susaistytų lygiarangių asmenų (peer to peer).

Nemažas iššūkis yra suderinti dvi priešingybes, – iš vienos pusės siekis standartizuoti, reglamentuoti, centralizuoti ir kuo efektyviau naudoti tradicines teisines ir organizacines priemones būdingas kredito santykiams, iš kitos pusės, – skatinti naujų bendrakūros formų paiešką dalyvių iniciatyvumą, priemonių lankstumą ir humaniškumą socialiai pažeidžiamiausių asmenų atžvilgiu. Asociacijos narių veiklos prioritetas, skirtingai nuo tradicinių kredito įstaigų, turėtų būti ne ekonomiškai silpniausiųjų nustatymas, suvaržymas ir atstūmimas, o savitarpio pagalba skolinimo būdu, savišvieta finansų srityje ir kitokia pagalba susiduriantiems su laikino pobūdžio materialiniais sunkumais.

Kitas nemenkas iššūkis yra išmokti, įprasti reguliariai ir laisvai naudotis naujomis informacinėmis technologijomis žmonėms, kuriems neretai poreikis atlikti paprastą banko pavedimą sukelia diskomfortą ir net stresą. Praktika rodo, kad geriausias būdas pasiekti šiuos tikslus yra kuo greičiau ir kuo dažniau atlikti veiksmus praktiškai, pradedant nuo smulkių operacijų atlikimo ir einant link sudėtingesnių, o su teorine dalimi supažindinant vėliau ir/arba paraleliai. Pradedantiesiems savitarpio skolinimo dalyviams asociacijos savanoriai galėtų organizuoti supažindinimo su informacinėmis technologijomis mokymus, kurių dėka taip pat būtų užmezgami betarpiški kontaktai, kurie ateityje galėtų išvirsti į tarpusavio paskolas ir/ar darbą naujai besikuriančioje DeFi industrijoje.

Vienas iš asociacijos tikslų yra pasiekti, kad tarpusavio skolinimo dalyviai gebėtų derinti tradicinius finansinius ir teisinius instrumentus su naujausiomis decentralizuotų finansų (DeFi) technologijomis, išvengtų klaidų ir svarbiausia, demistifikuoti “pinigų” ir “kriptovaliutų” fenomenus.

Pokyčiai DeFi tehchnologijų srityje vyksta milžinišku greičiu, todėl, viena vertus svarbu nepražiopsoti vertingiausių naujovių, kita vertus, nepakliūti į nuolatinio blaškymosi būseną, kai bandomi vis nauji dalykai, tačiau trūksta praktinio pritaikymo kasdieniams gyvenimiškiems poreikiams.

Vienas iš rimčiausių ir labiausiai savitarpio skolinimo asociacijos dalyvių poreikius tenkinantis DeFi projektas yra Stellar.org – “atviras tinklas, kuris leidžia lengvai sukurti, persiųsti ir prekiauti visų formų piniginiais žetonais”.

Stellar tinkle yra galimybė lengvai, greitai ir ypač mažomis sąnaudomis susikurti indikatorius (įvairias savybes turinčius žetonus), vienokiu ar kitokiu būdu susieti juos su savitarpio skolinimo dalyvių veikla, efektyviai kurti ir analizuoti atvirus duomenis ir tokiu plėtoti decentralizuotą savitarpio skolinimą.

Stellar tinklas, lyginant su kitais decentralizuotais DeFi tinklais turi šiuos privalumus:

 • Jau apie šešis metu yra geriausių DeFi projektų penkiasdešimtuke (šiuo metu 10-oji vieta);
 • Stipri projekto vystytojų komanda;
 • Ypač greitos ir pigios transakcijos;
 • Stabiliai veikiančios “piniginės” su patogia sąsaja su tradicinėmis kredito įstaigomis;
 • Puikios galimybės analizuoti tinklo duomenis tiek nemokamomis priemonėmis, tiek su mokamomis priemonėmis;
 • Galimybė susikurti DeFi priemones žmonėms be specialaus IT išsilavinimo;
 • “Stablecoin” funkcionalumas;
 • Galimybė susikurti paprastus ir patikimus išmaniuosius kontraktus;
 • Kokybiškos mobilios ir desktop aplikacijos;
 • Socialinis tinklas Keybase su integruota Stellar pinigine Zoom aplikacija, kas ledžia patogiai komunikuoti ir organizuoti asociacijos mokymus.

Plačiau apie Stellar savybes, aktualias savitarpio skolinimo veikloje kituose straipsniuose – su iliustracijomis ir pavyzdžiais.

Kitose straipsnio dalyse didesnis dėmesys bus skiriamas konkretiems resursų alokacijos, rizikų, dalyvių įsitraukimo ir gebėjimų analizės instrumentams ir būdams.

Jei skaitytojui kils klausimų, ar bus kokių pastebėjimų, prašyčiau rašyti info@auksinas.lt. Taip pat skaitykite www.gab.com @RimantasMartinonis

——————————————————————————————–

*Savitarpio skolinimas – tiesioginis skolinimas kitiems asmenims, nesinaudojant arba minimaliai naudojantis tarpininkų paslaugomis. Apibrėžimas gali būti keičiamas, žiūrėkite įrašą “Žodynas”.

**Atsidalinimas. Praktika perimta iš kriptovaliutų projektų, kai nepavykus susitarti dėl svarbiausių struktūrinių sisitemos dalykų, atsidalinimo būdu sukuriamos dvi analogiškos sistemos, kurios toliau vystomos pagal skirtingas taisykles ir naudojant skirtingas priemones.

***Indikatoriai. indikãtorius [lot. indicator — rodytojas] Prietaisas stebimo objekto būsenai, kiekybinei ar kokybinei charakteristikai atvaizduoti žmogui suvokiama forma. Šiuo atveju, tai virtualus vienetas egzistuojantis Stellar blokų grandinėje.

Auksinų klasifikacija: I dalis.

Visi žemiau pateikiami auksinų apibrėžimai ir klasifikacija yra bandymas pamodeliuoti, kokie galėtų būti auksinai, kas, kaip ir kokiais būdais juos galėtų leisti į apyvartą ir kaip jie galėtų būti naudojami. Tai yra informacinio (neprivalamojo) pobūdžio aprašymai, paliekantys skaitytojui, auksinų kūrėjui ar naudotojui galimybę ir net prievolę pačiam pasirinkti jam priimtinus variantus, išsiaiškinti auksinų teikiamą naudą ir galimus nuostolius. Iš esmės kurti ir naudoti auksinus galima pradėti ir be gilinimosi į šiuos painius tekstus, tačiau, autoriaus nuomone, jie gali padėti geriau išnaudoti auksinus savo tikslams, lengviau komunikuoti su kitais auksinų leidėjais ir naudotojais, o taip pat išvengti kai kurių klaidų. Jei ketinate auksinų kūrimui ar įsigijimui skirti tiek savo lėšų, kad jų praradimas jums būtų skausmingas, prieš tai darydami pasitarkite su profesionaliais “blokyno” technologijos specialistais, teisininkais ir finansų konsultantais, turinčiais praktikos kriptovaliutų srityje.

Taigi, auksinai pagal įvairius kriterijus gali būti klasifikuojami į:

 • pagal emisiją vykdančius dalyvius į individualiuosius”, “grupinius” ir “polimorfinius”;
 • pagal emitento įsipareigojimus auksinų gavėjams į “įpareigojančius” ir “neįpareigojančius”;
 • pagal prisiimamų įsipareigojimų pobūdį “įpareigojantys” auksinai gali būti skirstomi į “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso” ir “neapibrėžto kurso”, į “grąžintinus” ir “negrąžintinus” ;
 • pagal suteikiamas teises dalyvauti emitento sprendimų priėmime į “su balso teise”, “su patariamuoju balsu” ir “be balso teisės”;
 • pagal emitento tapatybės žinomumą į “vardinius” ir “nuasmenintus” ;
 • pagal paskirstymo dalyviams ir kitų aspektų reguliavimo ntvarką į “keičiamų taisyklių”, “nekeičiamų taisyklių” .

Auksinų emitentai patys pasirenka išleidžiamų auksinų parametrus, t.y. nusprendžia ar auksinus į apyvartą leidžia asmeniškai, ar dalyvaudami grupėje, ar prisiima įsipareigojimus, galinčius sukelti teisines ir finansines pasėkmes (prievoles). Kuo didesnis auksino emisijoje dalyvaujančių ir juos naudojančių asmenų skaičius, kuo daugiau įsipareigojimų prisiimama ir kuo daugiau teisių auksino naudotojams suteikiama, tuo didesnė tikimybė, kad tas auksinas taps “reguliuojamu”, t.y. ta veikla bus traktuojama kaip licencijuotina ir reguliuotina pagal finansų sektorių reguliuojančius teisės aktus, todėl kiekvienas auksinų emisiją vykdantis, ar emitentų grupėje dalyvaujantis asmuo turi aiškiai suvokti vieno ar kito auksino parametro reikšmę ir atsakingai juos pasirinkti. Tolimesnėse straipsnio dalyse bus aprašomi hipotetiniai auksinų, turinčių įvairius parametrų rinkinius, modeliai, prognozuojamos galimos jų pritaikymo sritys. Šioje, pirmojoje dalyje kalbama apie “individualiuosius”, “grupinius” ir “ polimorfinius” auksinus, apie kitų klasių auksinus bus kalbama kitose dalyse.

“Individualieji” auksinai yra virtualūs vertės/reputacijos vienetai, kuriuos kuria ir į apyvartą išleidžia vienasmeniškai jų leidėjas – fizinis asmuo. Tai nereiškia, kad jam negali padėti kiti asmenys, turintys techninių, teisinių ar kitokių specifinių žinių, tačiau tik pats leidėjas vienasmeniškai priima sprendimus dėl auksino (t.y. to vieneto, kurį jis išleidžia) charakteristikų ir apyvartos pradžios.

Individualieji auksinai gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”. Skiriasi jie tuo, kad “nuasmenintų” auksinų išleidėjas neatskleidžia savo tapatybės ir savo auksino reputaciją gali sukurti ir palaikyti atlikdamas taip vadinamą “proof of burn” procedūrą, pavyzdžiui paaukodamas išleidžiamų auksinų kiekiui proporcingą pinigų sumą labdaringais tikslais, arba atitinkamą kiekį vertingos skaitmeninės valiutos persiųsdamas į niekam nepasiekiamą sąskaitą (unspendable address – angl.). “Nuasmenintų” auksinų emisija gali būti pasirinkti tais atvejais, kai asmuo dėl kokių nors priežasčių nori ją vykdyti anonimiškai, t.y. vietoje tikrų duomenų nurodydamas pasirinktus pseudonimus. Tokia emisija galima, pavyzdžiui, labdaringos emisijos atveju. “Nuasmeninti” auksinai per tam tikrą procedūrą gali būti paversti “vardiniais “, tuo tarpu “vardiniai”, dėl suprantamų priežasčių, negali būti paversti “nuasmenintais”.

“Individualieji” vardiniai auksinai visada bus siejami su tuo individu, kuris juos išleido į apyvartą, tokiu būdu jie tampa to asmens reputacijos matavimo vienetu. Be abejo, kiekvieno asmens reputacija susideda iš daugelio aspektų, todėl auksinas nėra universalus asmens reputacijos indikatorius, jis tik iš dalies apibūdina asmens reputaciją ir tik toje vertybių sistemoje, kuri egzistuoja Auksino tinkle. Pavyzdžiui, faktas, kad asmuo turi susikūręs auksiną, kurio emisija prasidėjo prieš kelis metus, jo apyvarta nuolat didėja, o kursas yra santykinai stabilus, greičiausiai nieko nereikš asmeniui, kuris nedalyvauja Auksino tinkle, tuo tarpu kitam asmeniui, kuris yra patyręs Auksino tinklo dalyvis, tai gali reikšti, kad asmens reputacija yra labai aukšta, kad galima atidaryti “plačią” pasitikėjimo liniją (apie “pasitikėjimo linijas” skaitykite specialiai šiai temai skirtame straipsnyje) to asmens leidžiamam auksinui, arba, kitaip tariant, galima tuo asmeniu pasitikėti.

Pagal tai, kaip individualiųjų auksinų leidėjas reguliuoja emisijos intensyvumą ir vertę kitų vienetų atžvilgiu, auksinai gali būti ” fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “neapibrėžto kurso”. “Fiksuoto kurso” auksinų leidėjas įsipareigoja, kad jo jo auksinų kursas “pririštas” prie centrinio banko leidžiamos “stabilios” valiutos, pavyzdžiui Euro, kursų. Tai reiškia, kad auksinų leidėjas įsipareigoja supirkti/pakeisti visus jam tiesiogiai pateikiamus arba rinkose (keityklose, kuriose prekiaujama tais auksinais) siūlomus auksinus fiksuotu kursu (pavyzdžiui santykyje 1:1 su Euru). Akivaizdu, kad tokių auksinų emitentas turi ypač gerai įvertinti savo galimybes ir neišleisti į apyvartą daugiau auksinų, nei jos bet kuriuo momentu įstengs supirkti atgal. Be to reikia turėti omenyje, kad esant tam tikros apimties šių auksinų emisijai (pavyzdžiui, ženkliai išeinančiai už artimų draugų rato), finansų rinkas kontroliuojančių institucijų sprendimu tokia veikla gali būti vertinama kaip licencijuotina.

“Santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų leidėjas gali viešai deklaruoti, kad jis pagal galimybes stengsis (be jokių garantijų) palaikyti kursą kiek įmanoma stabilesnį ir kiek įmanoma artimesnį pasirinktam “taikiniui”, pavyzdžiui eurui. Tokiu atveju, pasitikėjimo linijas šiam auksinui atveriantys asmenys iš pradžių priima sprendimus remdamiesi įvairiomis žiniomis apie emitentą apskritai (asmeninės savybės, patikimumas, mokumas, ir pan.) kurias papildo, o vėliau galimai ir pakeičia to auksino “istorija”, t.y. informacija apie tai, kaip kito to emitento išleidžiamo auksino emisijos apimtys, naudotojų skaičius ir rinkos kaina. “Santykinai stabilaus kurso” “individualieji” auksinai su gera “istorija” ir tinkama rinkos kaina, gali būti pasirenkami kaip tarpinė valiuta prekiaujant auksinai “be istorijos”. Tokiu būdu “santykinai stabilaus kurso” “individualiųjų” auksinų emitentai prekiaudami savo emituotais auksinais gali sukurti sinergijos ir tinklo efektą .

“Neapibrėžto kurso” auksinų emitentas deklaruoja, kad tarp jo emisijos tikslų nėra tikslo palaikyti vienokio ar kitokio auksino kurso. Tai nebūtinai reiškia, kad šis auksinas bus bevertis ir jam neverta atidarinėti pasitikėjimo linijos, tačiau tokio auksino vertinimas turėtų būti daromas pagal kitus kompleksinius kriterijus. Viena vertus, galimi staigūs tokių auksinų vertės pokyčiai, arba net visiškas nuverėjimas, kita vertus, tokie auksinai turi potencialo labai paplisti ir atnešti daug naudos jų savininkams ir visai ekosistemai.

“individualieji” auksinai gali būti vadinami bet kokiais pavadinimais, tačiau pasirinkus pavadinimą tapatų arba beveik tapatų reguliuojamoms valiutoms, pavyzdžiui “EUR”, “Euras” “USD”, “JAV doleris ir pan., būtina labai aiškiai, išsamiai ir kiek įmanoma plačiau atskleisti informaciją apie tai, kokiai klasei tie auksinai priskirtini. Kyla pagrįstų abejonių, ar galima būtų rasti kokį nors racionalų paaiškinimą neapibrėžto kurso “EUR” auksinų emisijai. Tokiu atveju, matyt, daugiau prasmės būtų suteikti pavadinimą nesiasocijuojantį su reguliuojamomis valiutomis.

“Individualiųjų” auksinų vertė ir rinkos kaina pirmiausia priklauso nuo jų leidėjo reputacijos Auksino tinkle. Reputacija priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, nuo asmens aktyvumo tinkle ir gebėjimo dalyvauti veikloje pagal bendrai priimtinas taisykles, pastangų didinti savo “individualaus” auksino” rinkos kainą ilgalaikėje perspektyvoje ir t.t. “Individualiųjų” auksinų apyvarta vyksta per tiesioginius prekybos sandorius (porose “individualieji” auksinai – “individualieji” auksinai, “individualieji” auksinai – “grupiniai auksinai”, “individualieji auksinai” – “multigrupiniai” auksinai “individualieji” auksinai – “kitos skaitmeninės valiutos”, “individualieji” auksinai – elektroniniai pinigai (EUR ir USD ir pan.) ir kitose porų kombinacijose, o taip pat per “mokėjimų kelius” (path payments-angl.). Apie “mokėjimo kelius” skaitykite atsirą įrašą “Mokėjimo keliai” – kaip tai veikia.

“Grupiniai” auksinai

“Grupinių”  auksinų kūrėjais gali būti bet kokio dydžio asmenų grupė. Projektas gali būti sėkmingesnis, jei jo dalyviai jau yra sukūrę geros reputacijos “individualiuosius” auksinus. “Grupiniai” auksinai, labiau nei “individualieji” tinka prekybai tarp atskirų grupių , o taip pat ir pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje, kadangi gali turėti didesnį likvidumą, per juos gali būti pritraukiamos lėšas iš viso pasaulio. Galimi įvairūs “grupinių” auksinų emisijos kontrolės būdai, tačiau, tikėtina, kad visais atvejais būtų naudojama “multisignature” funkcionalumas, per kurį emisiją galėtų kontroliuoti visi emisijoje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir “individualieji” auksinai, ” grupiniai auksinai gali būti “fiksuoto kurso”, “santykinai stabilaus kurso ” ir “nefiksuoto kurso”. Taip pat jie gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”.

“Polimorfiniai” auksinai

“Polimorfinius” auksinus gali kurti ir leisti į apyvartą auksinų leidėjų, veikiančių pagal tas pačias taisykles grupės, pavieniai asmenys kartu su grupe (-ėmis), ar įvairios ir nuolat kintančios jų kombinacijos. Kiekviena iš tų grupių gali kontroliuoti po vieną “raktą”, taip pat gali būti naudojami kiti išmanieji kontraktai, užtikrinantys konsensusą. Daugybinių raktų (angl. – “multisignature”) pagalba galimos įvairios valdymo schemos, labiausiai atitinkančios dalyvių interesus ir labiausiai stiprinančios projekto reputaciją. “Polimorfiniai” auksinai labiau už kitus tinka prekybai pasaulinėje kriptovaliutų rinkoje dėl didesnio likvidumo ir kapitalizacijos.

Visų klasių auksinų emisiją galima vykdyti pagal principą – “kiekvienam asmeniui po tam tikrą emisijos dalį”, arba pagal kitus principus, (pavyzdžiui, pagal principą “kiek įsigijai, tiek ir turi). Principas “kiekvienam asmeniui po tam tikrą emisijos dalį” gali būti įgyvendintas ne tik nustačius tapatybę oficialių dokumentų patikrinimo ir tų duomenų kaupimo viešame registre būdu, tačiau ir neatskleidžiant paskyros vakdytojo tapatybės. Neatskleidžiant asmens tapatybės galimas sukčiavimas siekiant pasipelnyti ar tiesiog diskredituoti emisiją, todėl siekiant apsisaugoti nuo netikrų tapatybių kūrimo pasipelnijimo ar kitu tikslu, gali būti reikalaujama atlikti taip vadinamą “sudeginimo” (angl. – “proof of burn”) arba “užrakinimo” procedūrą. Ši procedūra gali būti atliekama arba pervedant tam tikrą kiekį auksinų į užblokuotą sąskaitą, arba “užrakinant” tam tikram laikui tam tikrą kiekį auksinų daugybinio parašo, angl. – “multisignature” paskyroje.

PASTABA.

Auksinai, kol jie neturi požymių, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme:  “elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjams gavus lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius: 1) yra laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; 2) skirta mokėjimo operacijoms atlikti; 3) priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai” nėra elektroniniai pinigai.

Auksino tinklo dalyviai visapusiškomis pastangomis didina auksinų žinomumą ir kapitalizaciją,  tačiau nei bendruomenė, nei atskiri jos nariai neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinų apyvarta ir jų verte kol atskirai apie tai raštiškai nepareiškia, neteikia asmeninio pobūdžio rekomendacijų dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su nefinansinėmis ir/ar finansinėmis priemonėmis, neprisiima jokios atsakomybės dėl Auksino tinklo projektų tęstinumo ir galimų nuostolių. Kiekvienas dalyvis turi suprasti, kad dėl įvairių ekonominių, technologinių, politinių  ir kitokių priežasčių, auksinų vertė gali labai padidėti arba sumažėti (net nukristi iki nulio) ir visa su tuo susijusi rizika tenka jam pačiam. Kiekvienas dalyvis turi savarankiškai pasirūpinti savo komunikacijos priemonių saugumu. Siekiant dar aukštesnio duomenų saugumo lygio, duomenys apie turimus auksinus ir jų transakcijas gali būti papildomai  (Bittorent protokolo pagalba) saugomi įvairiose pasaulio vietose esančiuose kompiuteriuose , “offline” kaupikliuose failų pavidalu, “popierinėse piniginėse” arba kitokio tipo decentralizuotose saugyklose.