Atviro verslo manifesto vertimas

Už vertės interneto vartų kuriama vertė. Patys vartai taip pat kuriami. Nuolat ir be pabaigos. Prisijunk.

 

Atviro verslo manifestas yra dokumentas, kuriame išdėstytos idėjos apie naujoviškas verslo organizavimo formas. Jis yra platinamas pagal creative commons licenciją, todėl neišradinėdami dviračio, galime juo pasinaudoti ir adaptuoti savo reikmėms. Pirmiausia jis koreguotinas dėl to, kad jame nenumatytas blockchain technologijos pritaikymas. Matyt, autoriai apie ją dar nežinojo. Antra, jis yra anglų kalba. Kodėl jo neišvertus į lietuvių ir kitas kalbas.

Kas nori prisidėti, prisiregistruokite prie auksinas.lt (jei dar neprisiregistravę) ir komentarų skyrelyje esančiame po šiuo straipsniu paprašykite kontributoriaus teisių . Ten pat galite paklausti ką reiškia “kontributoriaus teisės”, kaip pradėti versti  ir šiaip bet ką, kas neaišku. Diskusijos komentaruose apie pastebėtas klaidas ir nesusipratimus vertime padės geriau išsiaiškinti reikalo esmę. Prieš pradedant versti, reikėtų perskaityti visą manifestą anglų kalba, po to perskaityti jau išverstas dalis (puslapius) ir savo vertime naudotis ankstesnių autorių naudotais terminais. Arba pradėti diskusiją dėl tų terminų pakeitimo.

Šis vertimas yra projekto “Vertimai” sudėtinė dalis (žiūrėkite meniu/projektai/projektas “Vertimai”). Ar už vertimą kas nors mokės pinigus? Ne, nemokės. Net jei vertimą atliks profesionalus vertėjas ar vertimų biuro kolektyvas. Profesionalai prie savo išversto teksto galės pridėti reklaminę nuorodą*,  pavyzdžiui tokią , arba tokią

Vertimų biuras

arba reklaminį “skydelį” (banerį) pavyzdžiui tokį:

[adrotate banner=”3″]

* Pastaba. Prieš darydami vertimą išsakykite savo pageidavimus dėl  reklaminės informacijos skelbimo laikotarpio, pobūdžio, apimties ir kitų sąlygų. Tarsimės. Kadangi reklamos talpinimo plotai riboti, laimės pirmieji.

Be to, visi pageidaujantys gaus auksinų. Kas yra  auksinai galite pasiskaityti  meniu skyrelyje “Auksinas”. Tarp kitko, jūs galite prisidėti prie dokumento “Auksino aprašas” kūrimo. Už tai taip pat gausite Auksinų. Kiek ir kada, priklausys nuo “Auksino aprašo” ir kitų vertės interneto dokumentų, kuriuos mes patys susikursime ir pasitvirtinsime. Ar apsimoka vargti? Nuspręskite patys. Niekas nežino kiek bus vertas auksinas ateityje.

Visas turinys bus platinamas pagal creative commons licenciją.

Taigi, pradedame versti, pirmiausiai į lietuvių.

Žemiau pateiksiu visą Atviro verslo manifestą anglų kalba, išskaidytą dalimis (puslapiais). Kai kas nors išvers kurią nors dalį (puslapį), vertimą įterpsiu  po  originalu. Iš pradžių bus kiek padrikas vaizdas, galiausiai išversime visas dalis ir nuspręsime, ar dalis anglų kalba išimti, ar palikti taip kaip yra.

1 puslapis.

Manifesto 1 lapo 1 dalis

Manifesto 1 puslapio 2 dalis

1 puslapio vertimas į lietuvių kalbą.Atviro verslo manifestas

ATVIRO VERSLO MANIFESTAS

Įvadas.

Atviras verslas yra naujoviška veiklos organizavimo forma. Skirtingai nuo organizacijų su tradicinėmis valdymo struktūromis, Atvirame versle komandų ir kontrolės hierarchija pakeičiama į meritokratiją, grįstą bendradarbiavimu ir atviru dalyvavimu.

Tokios valdymo formos organizacijos gali greičiau priimti sprendimus ir reaguoti į pokyčius rinkoje. Jos panašesnės ne į piramides, o į kintančius, dinamiškus tinklus tinklus. Tokiose organizacijose dirbantys žmonės jausis (ir bus) jų savininkais.

Jie yra labiau įsitraukę į savo  darbą ir gali pasirinkti ką dirbti, kada dirbti ir su kuo dirbti (“ir su kuo dirbti” – papildyta vertėjo).

Svarbiausia, kad šis veiklos modelis leidžia sugrąžinti žmogiškumą ( vertybes, įsitikinimus ir aistrą) darbui ir pašalina atotrūkį tarp organizacijos ir darbuotojų vertybių.

Ši naujoji verslo organizavimo forma skirta spręsti dvi pagrindines problemas:

Pirma. Darbuotojų atsiribojimas nuo jų darbo. 85 procentai darbuotojų yra atsiriboję nuo savo darbo. Dvi pagrindinės priežastys yra vadovavimas ir poslinkis vertybių skalėje. Mūsų organizacijose darbuotojams nepavyksta pilnai įsitraukti ir įgyvendinti savo tikslus. Internetas mus sujungia ir sudaro galimybę dirbti kartu, tačiau mūsų naudojama valdymo sistema to nepalaiko; ji yra virš 100 metų senumo ir sutvarkyta kariniu stiliumi.

Antra. Trūksta tinkamos paramos ir resursų tam, kad darbuotojų pastangoms būtų vaisingos. 70 procentų amerikiečių turi verslo idėjų ir tik 4 procentai jas įgyvendina.

Mums reikalinga nauja valdymo technologija.

Žymiausi verslo mąstytojai, tokie kaip Gary Hamel ir Margaret Wheately   mato pokyčius organizacijose ir ragina kurti struktūras veikiančias saviorganizacijos principu.

Atviras verslas grindžiamas jų teorija ir tyrimais ir suteikia žmonėms naujus būdus dirbti kartu ir dalyvauti verslo valdyme, įskaitant kapitalo investicijų, strateginių sprendimų, atlyginimų ir žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Įvairūs atviro verslo modelio aspektai buvo sėkmingai pritaikyti tokiose kompanijose kaip Visa, Goretex, Apache Software, Wikipedia, Linux, Ispanijos

Pirmojo puslapio vertimo pabaiga

Techninis įrašas:

Išvertė Rimantas. Apimtis 270 žodžių.

Dėkoju už pastabas ir pasiūlymus Vardeniui Pavardeniui.

 

2 puslapis

M 2-1

M 2-2

 

2 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

Mondragon kooperatyvas ir daugelis kitų. Šios sėkmingos kompanijos buvo koncepcijos diegimo pradininkės, tačiau kompanija Bettermeans apjungė skirtingas technikas į vieną darnų modelį ir sukūrė įrankį tinkantį ir laisvai prieinamą naujoms ir seniai veikiančioms kompanijoms (šiuo metu Betteremeans programinė įranga yra atviro kodo. Panašūs komerciniai projektai yra Pivotal tracker, Trello, Bitrix24 ir pan. –  vertėjo pastaba).

PROBLEMA: 17 AMŽIAUS VERSLO MODELIS

Korporacinio modelio žlugimas atviro kodo amžiuje.

Paprastai kalbant, korporacinė organizacijos struktūra yra pasenusi. Dabartinis verslo modelis yra nebetinkamas. Jis yra netinkamas, kadangi 67 procentai Amerikos dirbančiųjų yra nepatenkinti savo darbu. Nepasitenkinimas pastaruosius 20 metų augo ir pakilo 16 procentų. Ši tendencija nelėtėja ir ypač pastebima tarp taip vadinamos Y kartos darbuotojų. Dabartinė organizacinė struktūra yra nebetinkama, kadangi ji nebespėja paskui sparčiai besikeičiantį pasaulį. Šios dienos verslo modelis susiformavo iki santechnikos ir elektros atsiradimo, daug anksčiau negu atsirado globalios rinkos, tarptautinė konkurencija ir greiti  technologijų pasikeitimai. Tempas greitėja. 2008 metais patentų paraiškų buvo pateikta dvigubai daugiau nei 1998, tik per 10 metų. Dabartinis “iš viršaus į apačią” modelis neleidžia vienam lyderiui ar nedideliai grupei sprendimų priėmėjų atrasti, ištyrinėti, įgyvendinti ir kontroliuoti naujus protokolus taip greitai kaip reikalauja globali rinka.

 

“Tūkstančius metų rinka ir hierarchinės struktūros buvo vienintelis pasirinkimas siekiant apjungti žmonių pastangas. Dabar yra trečioji galimybė: dinamiški decentralizuoti tinklai”

Gary Hamel,   Wall street journal

Dabartinis modelis yra nebetinkamas, kadangi “iš viršaus į apačią” sistemose inovacijos yra užgniaužiamos. Vadovai turi kurti nesibaigiančias instrukcijas, protokolus ir taisykles. Darbuotojai bijodami bausmių ir pajamų netekimo netenka sveikos nuovokos ir bukai laikosi nustatytų taisyklių palikdami organizacijas be įžvalgių sprendimų priėmėjų, pagrįstos rizikos ir inovacijų.

Techninis įrašas:

Išvertė Rimantas. Apimtis 250 žodžių.

Dėkoju už pastabas ir pasiūlymus Vardeniui Pavardeniui.

 

3 puslapis

M 3-1

M 3-2

3 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

4 puslapis

M 4-1

M 4-2

4 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

5 puslapis

M 5-1

M 5-2

5 puslapio  vertimas į lietuvių kalbą.

6 puslapis

M 6-1

M 6-2

6 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

7 puslapis

M 7-1

M 7-2

7 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

8 puslapis

M 8-1

 

M 8-2

 

8 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

9 puslapis

M 9-1

M 9-2

9 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

10 puslapis

M 10

10 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

11 puslapis

M 11-1

M 11-2

11 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

12 puslapis

M 12-1

M 12-2

12 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

13 puslapis

M 13-1

M 13-2

 

13 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

14 puslapis

 

M 14-1

M 14-2

14 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

15 puslapis

M 15-1

M 15-2

15 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

16 puslapis

M 16-1

M 16-2

16  puslapio vertimas į lietuvių kalbą

17 puslapis

M 17-1

M 17 - 2

 

17 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

18 puslapis

M 18-1

M 18-2

18 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

19 puslapis

M 19-1

M 19-2

19 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

20 puslapis

M 20  -1

M 20-2

 

20 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

21 puslapis

M 21-1

M 21-2

 

21 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

22 puslapis

M 22-1

M 22-2

 

22 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

23 puslapis

M 23-1

M 23-2

23 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

24 puslapis

M 24-1

M 24-2

24 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

25 puslapis

M 25-1

M 25-2

25 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

26 puslapis

M 26-1

M 26-2

26 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

27 puslapis

 

M 27-1

M 27-2

27 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

28 puslapis

M 28-1

M 28-2

28 puslapio vertimas į lietuvių klabą

 

29 puslapis

M 29-1

M 29-2

29 puslapio vertimas į lietuvių kalbą

 

30 puslapis

M 30

 

 

30 puslapio vertimas į lietuvių kalbą.

 

 

 

3 063 komentarai