Taisyklės

Čia pateikiamos nuorodos į taisyklių projektus (juodraščus). Bet kas gali kreiptis dėl prieigos teisių ir dalyvauti bendrakūroje Google.docs formate. Aktyviausi ir produktyviausi dalyviai bus skatinami auksinais bendruomenės nustatyta tvarka ir apimtimi.

1. Auksinas.lt naudojimosi taisyklės (kuriamos);

2. Sprendimų priėmimo taisyklės (kuriamos);

3. Virtualių vienetų “Auksinas” aprašas (kuriamas);

4. Virtualių vienetų “Auksinas” išleidimo į apyvartą taisyklės (kuriamos);

5. Auksinas.lt domeno ir administravimo taisyklės (kuriamos).

6. Auksino forumo administravimo ir moderavimo taisyklės (kuriamos).

7. Reklamos plotų svetainėje Auksinas.lt aukcionų taisyklės.

8. Depozitoriumo funkcijų atlikimo taisyklės (kuriamos).

9. Arbitražo taisyklės (kuriamos).

10. Konkurso paramos lygio nustatymo taisyklės  (kuriamos). Pastaba. Taisyklės susiję su auksinų įsigijimo būdu Nr. 3.

2 301 komentarai