Auksino emisijos ir naudojimosi tvarkos aprašas (versija 2017-04-26-1).

Naujoje aprašo versijoje (Versija 2017-1123-1) suformuluoti nauji apibrėžimai ir žymiai supaprastintos Auksinų emisijos taisyklės. Vietoje iki šiol galiojusio griežto reikalavimo tam tikrus taisyklėse nustatytus Auksinų kiekius dalinti tik nustačius gaunančiojo asmens tapatybę, įvesta “sveikos nuovokos” taisyklė, pagal kurią Auksinai iš emisijos adreso alfa1 dalinami šio adreso valdytojo nuožiūra, preziumuojant, kad visi Auksinų turintys asmenys jais dalinsis su kitais asmenimis atsižvelgdami į savo ilgalaikius interesus, tarp kurių be kita ko yra Auksinų vertės kilimas ir tinklo plėtrą apskritai.  

Kviečiu susipažinti, komentuoti ir teikti pasiūlymus dėl aprašo tolimesnio tobulinimo.

Auksino emisijos ir naudojimosi tvarkos aprašas

Versija 2017-1123-1

1. Auksino emisijos ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) yra informacinio (neprivalomojo) pobūdžio nuostatų rinkinys, kuriuo gali naudotis bet kuris bendrakūros dalyvis.

2. Sąvokos

2.1.Auksinasdemonstracinės paskirties kripto valiuta, padedanti suprasti kripto valiutų teikiamą naudą, išmokti naudotis kripto valiutų piniginėmis, decentralizuotomis ir centralizuotomis valiutų keityklomis, sudarantis galimybę realiai  dalyvauti šios demonstracinės kripto valiutos ir decentralizuoto, to paties pavadinimo bendrakūros tinklo valdyme ir vystyme.   

2.2. Auksino adresas – iš raidžių arba raidžių, skaičių ir kitų ženklų susidedantis identifikatorius Bitshares platformoje, į kurį gali būti nukreipta arba iš kurio įvykdyta Auksino transakcija. Auksino adresą gali susikurti nemokamai bet kuris asmuo Apraše nurodytose decentralizuotose platformose arba Android mobiliosiose aplikacijose (piniginėse).

2.3. Auksino emisija iš Auksino emisijos adreso alfa1 įvykdyta nemokama Auksinų transakcija į:

2.3.1. naujo dalyvio adresą;

2.3.2. bendrakūros dalyvio, kurio pastangomis prie tinklo prisijungė naujas bendrakūros dalyvis, adresą (už pastangas plėsti tinklą);

2.3.3. asmens, kuris atliko arba atliks kitus tinklui naudingus  veiksmus (už pastangas plėsti tinklą ir didinti Auksino vertę).

2.4. Auksino emisijos adresas – Auksino adresas alfa1, kurio valdytojui priklauso visi jame saugomi Auksinai ir iš kurio, šio aprašo nustatyta tvarka, vykdoma Auksino emisija.

2.5. Auksino emisijos apimtys – Auksino emisijos transakcijų dydžiai ir galutinis Auksinų, kurie gali būti išleisti į apyvartą kiekis. Auksino emisijos apimtys gali būti koreguojamos emisijos adreso valdytojo sprendimu atsižvelgiant į tinklo dalyvių nuomonę, o šiame apraše nustatyta tvarka pakeitus aprašą koreguojamos privalomai pagal atitinkamus aprašo pakeitimus. 

2.6. Bendrakūra– vartotojų įtraukimas į bendrą paslaugų, prekių ir kitokio pobūdžio vertybių kūrimo veiklą.

2.7. Decentarlizuota platforma www.bitshares.org.

2.8. Piniginė – programinė įranga, skirta valdyti kriptografinius raktus ir vykdyti transakcijas.

2.9. Bendrakūros dalyvis – žmogus, bet kokia forma pareiškęs norą dalyvauti tinklo veikloje. Bendrakūros dalyvis gali turėti tik vieną Auksino adresą, skirtą priimti Auksino transakcijas iš emisijos adreso alfa1, o kitais tikslais gali turėti ir naudoti neribotą skaičių adresų.  

3. Auksino emisija.

3.1. Auksino emisijos adresas yra: alfa1. Apraše gali būti nustatyta tvarka, pagal kurią Auksino emisijos adreso kontrolė gali būti perduota dviem ir daugiau asmenų (naudojant „multisignature“ apsaugą).

3.2. Auksino emisijos, numatytos Aprašo papunktyje 2.3.1. dydis nustatomas Auksino emisijos adreso valdytojo (-ojų) sprendimu, atsižvelgiant į naujų dalyvių atėjimo tendencijas, galimybę įsitikinti ar nėra pažeidžiamas aprašo 2.9. punkte įtvirtintas reikalavimas dėl adreso unikalumo, asmens teikiamą naudą tinklui ir kitas aplinkybes. Emisijos transakcijos gali būti įvykdomos dalimis, t.y. neribotą skaičių kartų. Rekomenduojama, kad asmuo valdantis adresą alfa1, pagal galimybes viešai pakomentuotų kiekvieną transakciją iš emisijos adreso, tokiu būdu užtikrintų emisijos skaidrumą. 

3.3. Galutinis (bendras) Auksinų, kurie gali būti išleisti į apyvartą kiekis nėra fiksuotas. Ši nuostata gali būti keičiama pagal Aprašo keitimo taisykles.

4. Aprašo keitimas.

4.1. Aprašo keitimą gali inicijuoti bet kuris asmuo savo pasiūlymą paskelbdamas viešai.  

4.2. Aprašas  gali būti pakeistas tik adreso alfa1 valdytojo sprendimu, arba jei to reikalauja daugiau kaip 75% Auksinų turintys fiziniai asmenys, šių asmenų tapatybė yra viešai žinoma ir jų yra ne mažiau kaip 100. Emisijos adrese alfa1 esantys Auksinai priimant sprendimus neskaičiuojami.  

5. Atsakomybės apribojimas.

5.1. Aprašas nėra teisinė ar finansinė konsultacija ar patarimas, visa atsakomybė dėl galimų materialinių ir nematerialinių nuostolių ir bet kokios galimos žalos tenka pačiam bendrakūros dalyviui.

5.2. Niekas negali ir nėra įsipareigojęs atkurti, surasti ar kaip kitaip suteikti prieigą prie Auksino adresų, kurie tapo neprieinami dėl prarastų slaptažodžių, slaptafrazių ar atsarginių failų praradimo bet kokiu būdu.

5.3.Niekas nėra įsipareigojęs niekam suteikti Auksino transakcijoms reikalingus Bitshares kripto valiutos vienetus, jeigu apie tokį įsipareigojimą nepaskelbta atskiru asmens pareiškimu.