“Nuosavybės teisės įgyvendinimo problemos bendrakūroje”.

Pagrindinis instrumentas realizuoti nuosavybės teises Auksino tinkle yra virtualūs vertės/reputacijos/balsavimo vienetai – auksinai. esant įprastoms sąlygoms, operuodami auksinais, bendrakūros dalyviai gali pilnai patenkinti savo turtinius interesus, tačiau kyla klausimas kokių problemų gali kilti ginčų tarp bendrakūros dalyvių atveju. Šis straipsnelis skirtas panagrinėti būtent tokius atvejus teoriniame lygmenyje.

Pavyzdžiui, kilus ginčui kiekvienas dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų arba tariamai pažeistų teisių ir paprašyti taikyti laikinas apsaugos priemones ar kitaip suvaržyti tuos bendrakūroje naudojamus turtinius vienetus ar jų kompleksus. Kadangi atitinkamos teismų praktikos nėra, teismo požiūris į bendrakūroje naudojamus virtualius vienetus yra sunkiai prognozuojamas. Tikėtina, kad sprendžiant ginčus susijusius su bendrakūra,  vienetai gali būti nelaikomi lygiaverčiais kitų turtinių santykių objektų atžvilgiu. Tokiu atveju galimi vienetų (pavyzdžiui auksinų) turėtojų interesų pažeidimai.

Kita probleminė situacija gali susidaryti, kai pažeidiama sutartis sudaryta tarp bendrakūros dalyvių ir profesionalių programuotojų, tinklų administratorių ir pan). Žalos padarymo atveju gali kilti sunkumų apskaičiuojant žalos dydį dėl aukščiau aprašyto virtualių vienetų teisinio neapibrėžtumo.

Pagaliau, neatmetama teorinė galimybė, kad domeno savininkas ir/ar pagrindinis tinklo administratorius pradės ignoruoti pagrįstus (teisėtus?) auksinų savininkų interesus (pavyzdžiui nevykdys viešai duotų įsipareigojimų, netinkamai administruos tinklą ir trukdys tai daryti kitiems.

Taigi, kyla nuosavybė teisių įgyvendinimo bendrakūroje problema. šią problemą galima spręsti keliais būdais (pateikiami atsitiktine tvarka):

1. Visiškos decentralizacijos būdu;

2. Minimaliai taikant teisinius institutus kaip būtinus instrumentus užtikrinti sistemos gyvybingumą;

3. Stengiantis maksimaliai integruoti bendrakūros elementus į teisinę sistemą.

 Nuosavybė teisių įgyvendinimo bendrakūroje problemą sprendžiant visiškos decentralizacijos būdu, reikėtų užtikrinti, kad visa programinė įranga ir turinys būtų nuolat kuriama taikant pačias plačiausias kūrybinių bendruomenių (creative commons – angl.) licensijas ir nuolat platinant atsarginius tinklo “klonus”. Tokiu atveju galima būtų išvengti manipuliavimo teise į domeno vardą ir turinį, tačiau atsirastų kitos problemos. Pavyzdžiui, keleto analogiškų klonų veikimas (ypač vystomų nesąžiningais tikslais) vienu metu gali klaidinti naujus potencialius naudotojus ir diskredituoti pačią bendrakūros idėją. Be to, pati migracija iš “pradinio” tinklo į “kloną” gali būti pakankami didelis iššūkis organizaciniu techniniu ir kitais aspektais.

Prieš pasirenkant vieną ar kitą variantą reikėtų išsamiai išnagrinėti pasaulinę taip vadinamų “kriptovaliutų” naudojimo reguliavimo (pavyzdžiui Niujorko Bitlicense atvejį,)  ir teisminę praktiką. Tikėtina, kad Auksino bendruomenei teks nuolat ieškoti “auksinio vidurio” tarp aukščiau išvardintų būdų ir keistis priklausomai nuo išorinių aplinkybių.

2 komentarai

Komentuoti

El. pašto adresas nebus skelbiamas.