Bendrakūra Auksine. Kas tai?

Bendrakūra gali būti suprantama kaip jungtinės dviejų ar daugiau žmonių pastangos sukurti įvairaus pobūdžio vertę. Bendrakūra įmanoma praktiškai visose srityse – pradedant pavienių asmenų socialinių –  ekonominių problemų sprendimu, baigiant didelio masto verslo projektais. Bendrakūra sprendžiant asmenines socialines – ekonomines problemas gali pasireikšti tarpusavio kreditavimu, garantavimu ir laidavimu, dalinimusi materialinėmis vertybėmis, apsikeitimu specifine informacija ir kitais būdais.  Bendrakūra verslo srityje, – vartotojų įtraukimas į bendrą paslaugų, prekių kūrimo veiklą. Nors šiuolaikiniuose verslo procesuose sąvoka “bendrakūra” yra žinoma,  tačiau paslaugų/prekių kūrimo ir vartojimo procesų dalyviai dažnai save priskiria antagonistinėms darbdavių/ samdinių ir tiekėjų/vartotojų  klasėms, į bendrakūrą žiūrima kaip į  “dar vieną būdą prispausti darbuotoją” arba “gudrių prekybininkų pinkles”, todėl dažniausiai  sinergijos¹ efektu nepasinaudojama. Tokios procesų dalyvių savivokos  ir elgsenos priežasčių yra daug, tačiau viena iš esminių priežasčių, – efektyvių bendrakūros skatinimo ir bendrakūros būdu sukurtos vertės matavimo, paskirstymo, saugojimo ir persiuntimo priemonių nebuvimas. Laimei “blockchain” technologijos² sukūrimas šią problemą išsprendė ir atvėrė kelią bendrakūrai visose srityse. Šiuo metu pasaulyje gimsta tūkstančiai bendrakūros iniciatyvų³, susijusių su “blockchain” technologija. Kai kurios iš jų labiau  orientuotos į pačios technologijos tobulinimą (transakcijų greičio ir kiekio per laiko vienetą didinimas, sistemų ir atskirų vartotojų saugumo didinimas, prieinamumo vartotojams didinimas ir pan.), kai kurios iš jų yra labiau taikomojo pobūdžio. Auksino projektas yra taikomojo pobūdžio,- iš daugelio veikiančių blockchain technologijos platformų yra atrinkta dvi labiausiai tinkančios platformos (Wavesplatform ir Open Ledger)  ir “ant jų” kuriamas bendrakūros tinklas. Vienas iš pagrindinių šio tinklo elementų –  kuriamos vertės matavimo, saugojimo ir persiuntimo bei procesų dalyvių reputacijos matavimo vienetas, – Auksinas. Nemokama Auksino emisija sudaro sąlygas į bendrakūrą įsijungti be jokio “stojamojo mokesčio” ir priėmimo formalumų, o decentralizuota keitykla Open Ledger DEX sudaro galimybę be jokių apribojimų migruoti tarp panašaus pobūdžio bendrakūros projektų, arba išvis pasitraukti iš bendrakūros nepatiriant nuostolių, kurie tradicinėje ekonomikoje yra neišvengiami dėl išlaidų atliekant įvairius formalumus. Auksino, kaip horizontaliai integruoto, neformalaus, savitvarkos  pagrindais veikiančio tinklo dalyviai gali užsiimti bendrakūra sprendžiant pavienių asmenų socialines – ekonomines problemas ar įsitraukti į bendrakūrą su įvairiose srityse veikiančiais,  formaliai įregistruotais ūkio vienetais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Turbūt nėra tokios srities, kurioje bendrakūra būtų negalima, tačiau prioritetinės sritys turėtų būti tarpusavio kreditavimas, prekyba, rinkos tyrimai, pramogų industrija, procesų optimizavimo paslaugos, neformalusis švietimas, socialinės atskirties mažinimas, neįgaliųjų integravimą į darbo rinką ir kitos panašios sritys. Apie bendrakūrą konkrečiose srityse skaitykite vėlesniuose www.auksinas įrašuose.

¹Sinergija

² Blockchain

³ Projektai

Komentuoti

El. pašto adresas nebus skelbiamas.