Auksino tinklo lokalizacijos būdai

Auksino tinklą sudarančių svetainių turinys turi būti pritaikytas prie kalbinės ir kultūrinės aplinkos. Svetainių vystytojų ir administratorių veikla, kuria siekiama siekiama atsižvelgti į šiuos skirtumus ir prie jų prisitaikyti, vadinama lokalizacija. Kadangi tinklą sudarančios svetainės gali būti labai įvairios (pagal temą, regioną, programinę įrangą, kurios pagrindu svetainė veikia ir t.t.), atskirai paimtos svetainės lokalizacijos klausimus tikslinga individualiai. Kadangi Auksino tinklas gali būti vystomas ir didžiųjų socialinių tinklų pagrindu, tikslinga panagrinėti ir socialinių tinklų lokalizacijos galimybes.

Vienas iš socialinių tinklų, kurio pagrindu vystomas Auksino tinklas yra Facebook. Neseniai mūsų regione pristatytas lokalizacijos įrankis – Global pages. Bus daugiau….

1 121 komentarai