Projektas “Auksinai”

                                                                        [adrotate banner=”16″]

Žodis “auksinas” turi keletą reikšmių. Pirmiausia, auksinais buvo vadinamos sidabrinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės monetos. Jos buvo dalinamas į 30 grašių, o trys auksinai sudarė vieną talerį.

Auksinas aversas

Auksinais taip pat buvo vadinamos ostmarkės, kurias 1919-1922 metais į apyvartą leido Lietuvos ūkio bankas. Buvo planuojama išleisti valiutą denominuotą auksinais ir skatikais (1100 auksino), tačiau pasirinktas kitas pavadinimas,-litas.

375px-Ostmark

Žodis “auksìnas” taip pat reiškia ir hormoną, lemiantį augalų augimą į ilgį, ląstelių dalijimąsi bei diferenciaciją, vaisių formavimąsi, šaknų formavimąsi iš nuopjovų, augalų atsiskyrimą dalimis.

auksino fementas

Šiuo atveju, auksinais vadinami decentralizuoto socialinio tinklo dalyvių vystomuose projektuose naudojami eksperimentiniai virtualūs vertės/reputacijos/balsavimo vienetai.

Priklausomai nuo jų generavimo, apskaitos ir apyvartos būdų, auksinai gali būti “individualieji”, “projekto”, arba “universalieji”. Individualieji ir universalieji auksinai gali būti tik “tėviniai”, o projekto auksinai gali būti tik “dekteriniai”. Kuo “tėviniai ” auksinai skiriasi nuo “dukterinių”auksinų yra paaiškinta Bitshares naudotojo žinyne:

 Parent

Kaip matote aukščiau esančiame paaiškinime. “tėvinio” auksino pavadinimas rašomas prieš tašką, o “dukterinio” – po “tėvinio” auksino   pavadinimo ir po taško. Pavyzdžiui, projekto “Auksino parduotuvė” vystytojai galėtų susikurti šio projekto dalyvių naudojamą vienetą – “AUKSINAS.parduotuvė”. Pažymėtina, kad “dukterinius” auksinus sukurti (technine prasme) gali tik “”tėvinio” auksino išleidėjas (asmuo arba asmenys, kontroliuojantys prieigos slaptažodį), todėl reikėtų kreiptis į vieneto “AUKSINAS” prieigos slaptažodį kontroliuojantį asmenį (ar asmenis, jei AUKSINAS kontroliuojamas keleto asmenų per “multiparašą”).

“Individualieji” auksinai.

“Individualieji” auksinai yra virtualūs vertės/reputacijos/balsavimo vienetai, kuriuos kuria, į apyvartą išleidžia ir jų vertę stengiasi padidinti vienasmeniškai jų leidėjas – fizinis asmuo. Šis asmuo vienasmeniškai priima sprendimus dėl išleidimo į apyvartą, naudojimo ir likvidavimo taisyklių.

“Individualieji” auksinai gali būti “vardiniai” arba “nuasmeninti”. Vienintelis skirtumas tarp jų yra tai, kad “individualiųjų nuasmenintų” auksinų išleidėjas, vietoj to, kad savo vienetų rinkos kainos nuolatinį palaikymą garantuotų savo asmenine reputacija, tai padaro atlikdamas vertės suteikimo savo auksinams veiksmą paaukodamas proporcingą sumą labdaringais tikslais, arba atlikdamas taip vadinamą “proof of burn” procedūrą, kaip tam tikras kiekis vertingos skaitmeninės valiutos persiunčiamas į nei vienam asmeniui nepasiekiamą sąskaitą ( unspendable address – angl.). Individualieji “nuasmeninti” auksinai gali būti pasirinkti tais atvejais, kai asmuo dėl kokių nors priežasčių nori dalyvauti bendrakūroje anonimiškai, t.y. vietoje tikrų duomenų nurodydamas pasirinktą pseudonimą. “Nuasmeniniti” auksini gali būti pakeisti “vardiniais “, tuo tarpu “vardiniai”, dėl suprantamų priežasčių, negali būti pakeisti “nuasmenintais”.

“Individualiųjų” auksinų rinkos kaina pirmiausia priklauso nuo jų leidėjo reputacijos Auksino tinkle. Reputacija priklauso nuo asmens aktyvumo tinklo projektuose ir indėlio į juos, gebėjimo dalyvauti bendrakūroje pagal bendrai priimtinas taisykles, pastangų didinti savo “individualaus” auksino” rinkos kainą ilgalaikėje perspektyvoje. “Individualiųjų” auksinų apyvarta vyksta per tiesioginius prekybos sandorius (porose “individualieji” auksinai – “individualieji” auksinai, “individualieji” auksinai – “universalieji” ir/arba “projekto” auksinai, “individualieji” auksinai – įvairios skaitmeninės valiutos, “individualieji” auksinai – dekretiniai pinigai (tik centralizuotose keityklose arba tiesioginiais sandoriais). “Individualiųjų” auksinų generavimu rekomenduojama užsiimti tiems, kas aktyviai ir ilgą laiką dalyvauja Auksino tinklo veikloje, yra susipažinę su skaitmeninių valiutų istorija, jų generavimo, apyvartos ir rinkos kainos formavimosi specifika, taip pat su techniniais ir teisiniais aspektais.

“Projekto” auksinai

“Projekto” auksinai yra pagal tam tikrą algoritmą kompiuterinės programos generuojami ir projekto dalyviams automatiškai (arba iš dalies automatiškai) paskirstomi virtualūs virtualūs vertės/reputacijos/balsavimo vienetai. Paskirstymo procesas vyksta projekto (labdaringo, socialiai orientuoto verslo ar kitokio) internetinėje svetainėje (pvyzdžiui, www.auksinas.lt). Auksinai gali būti skiriami ir automatiškai pervedami į dalyvio paskyrą už prisiregistravimą projekto tinklapyje, turinio kūrimą, turinio skaitymą, komentavimą, klausimų uždavimą specialiame svetainės puslapyje, atakymą į tokius klausimus, naujų dalyvių pakvietimą ir kitus veiksmus. Be to, projekto (-ų) dalyviai gali pervesti auksinus iš savo paskyros į kito (-ų) projekto dalyvių sąskaitas, tokiu būdu skatinti įvairius labdaringus veiksmus ir bendradarbiavimą apskritai. Minėtas algoritmas yra skaidrus, kiekvienas dalyvis gali ne tik su juo susipažinti, tačiau ir tartis dėl jame nustatytų verčių keitimo, taip pat vykdyti transakcijų suvestinių  (duomenų bazių) kontrolę. Su “projekto” auksinais gali būti susieta ženklų (agl. – badges) ir rangų sistemos, kurios taip pat gali atlikti dalyvių reputacijos matavimo ir jų motyvavimo vaidmenį.

Turimi “projekto”auksinai rodo tinklo dalyvio indėlį į bendrakūrą  ir jo reputaciją, todėl  yra geras atspirties taškas tam dalyviui ateityje kuriant individualiuosius (vardinius arba nuasmenintus).

“Projekto” auksinus, lyginant su “individualiaisiais” ir “universaliaisiais” auksinais lengviau suprasti ir jais naudotis, todėl pradedantiesiems siūloma pirmiausia pradėti nuo jų.

“Projekto” auksinai,  generuojami, apskaitomi ir pervedami tarp paskyrų tam tikros programinės įrangos pagalba. Pavyzdžiui, WordPress sistemoje tai gali būti myCred įskiepis, Druplal, –  User points įskiepis, Joomla, –  Alfa user point ir pan. Be to, gali būti naudojama universalesnė programinė įranga, pavyzdžiui, “Cyclos 4 communities programa.

Pastaba. Projekto “www.auksinas.lt” auksinų sistema veikia testavimo stadijoje, todėl, pasibaigus testavimo stadijai, tinklo dalyvių pasirinktu momentu šio projekto auksinų sąskaitos bus “nunulintos”, t.y. pradėta skaičiuoti iš naujo (nuo nulio). Apie pasibaigusią testavimo stadiją bus pranešta atskirai.

“Universalieji” auksinai

“Universalieji”  auksinai, arba tiesiog – auksinai yra virtualūs vertės-reputacijos-balsavimo vienetai. Jie skirti užtikrinti įvairių tinklo projektų (dalyvių) sąveiką, taip pat sudaryti galimybę projektų dalyviams laisvai “migruoti” tarp projektų (reikalingų auksinų ir perspektyvių auksinų įsigyjama, nereikalingi ir neperspektyvūs – parduodami). Auksino tinklo vystytojai veikia atsižvelgdami į visų tinklo dalyvių nuomonę, kurios įtaka priimant sprendimus vertinama proporcingai turimam auksinų skaičiui. “Universalieji” auksinai atlieka ir lėšų pritraukimo iš pasaulinių rinkų funkciją. Kitaip tariant, jais gali būti prekiaujama pasaulinėse biržose ir decentralizuotose keityklose. Tokiu būdu gali būti užtikrinamas bendrakūros projektų vystymas pritraukiant papildomas lėšas iš viso pasaulio.

Šiuos vienetus į apyvartą išleidžia asmuo (arba asmenys, kontroliuojantys prieigos slaptažodį) pagal Auksino tinklo dalyvių nustatytas taisykles. Kiekvienas dalyvis laisvai disponuoja savo turimais auksinais.

Auksinai nėra elektroniniai pinigai (pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, „elektroniniai pinigai – elektroninių pinigų leidėjams gavus piniginių lėšų (toliau – lėšų) iš fizinių arba juridinių asmenų į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui ir turinti šiuos požymius…“, kadangi į apyvartą jis išleidžiamas leidėjams negavus piniginių lėšų ir neprisiimant jokių įsipareigojimų (vertė nėra išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui). Auksinai nėra finansinė priemonė, kadangi neatitinka nei vieno iš finansinių priemonių apibrėžimo, esančio Lietuvos Respublikos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą.

Auksino bendruomenės nariai bendradarbiaudami palaipsniui didina auksinų žinomumą ir rinkos vertę,  tačiau nei bendruomenė, nei atskiri jos nariai neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su auksinų verte, neteikia asmeninio pobūdžio rekomendacijų dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su nefinansinėmis ir/ar finansinėmis priemonėmis, neprisiima jokios atsakomybės dėl Auksino socialinio tinklo projektų tęstinumo ir galimų nuostolių. Kiekvienas dalyvis turi suprasti, kad dėl įvairių ekonominių, technologinių, politinių  ir kitokių priežasčių, auksinų vertė gali labai padidėti arba sumažėti (net nukristi iki nulio) ir visa su tuo susijusi rizika tenka jam pačiam. ir saugumo aspektai.

“Individualus”, “projektinis” ir “universalusis” auksinas saugumo motyvais gali būti monoplatforminis, bipplatforminis arba multiplatforminis vienetas. Tai reiškia, kad į apyvartą jis gali būti išleidžiamas vienoje, dviejose ar keliose platformose. Vienos iš platformų veiklos sutrikimo atveju, tinklo dalyviai gali naudotis atsargine platforma. Šiuo metu pagrindinė auksinų generavimo ir naudojimo platforma yra Bitshares/OpenLedger, atsarginės -Bitcoin protokolo pagrindu veikiančios Counterparty ir Coinprism platformos. Visos šios platformos veikia stacionariuose ir nešiojamuose kompiuteriuose, taip pat mobiliuosiuose telefonuose (Android ir iOS).

Siekiant dar aukštesnio duomenų saugumo lygio, duomenys apie turimus auksinus ir jų transakcijas gali būti papildomai  (qBittorent protokolo pagalba) saugomi po pasaulį pasklidusiuose individualiuose kompiuteriuose ir “offline” kaupikliuose CSV failų pavidalu.

Kaip minėta, pagrindinė auksinų (universaliųjų) išleidimo ir naudojimo platforma yra Bitshares/OpenLedger:

Bitshares

bitshares.OpemLedger

Šioje platformoje yra sukurta ir išleista 100.000.000.000 auksinų, kurie saugomi genezės sąskaitoje iki jų platinimo pradžios, kuris prasidės po to, kai Auksino tinklo bendruomenė patvirtins platinimo taisykles.

[adrotate banner=”17″]

Duomenis apie auksinų savininkus, atliktus pervedimus, galiojančius pasiūlymus dėl pirkimo pardavimo galima matyti ne tik Bitshares/OpenLedger platformoje, bet ir Cryptofresh svetainėje.

Bitshares mobili piniginė yra baigiamojoje testavimo stadijoje, todėl  į ją įdėtų vienetų (lėšų)  (galimas) praradimas nekompensuojamas. Apie šią piniginę prašome žiūrėti čia ir čia.

Auksinas yra programinis kodas, kuris gali būti saugomas ne tik kompiuteryje ar žmogaus atmintyje, tačiau ir popierinės “piniginės” pavidalu.

[adrotate banner=”8″]

Kaip minėta aukščiau, atsarginės auksino platformos yra  -Bitcoin protokolo pagrindu veikiančios Coinprism ir Counterparty  platformos:

 Coiprism

Kaip matote, platformoje Coinprism įregistruotas auksinas, kurio identifikatorius (ID) yra ATpbhicoPJAdiRbU4xFo1GHurnaRa8Cddj. Viso 100.000.000 auksinų, kiekvienas iš jų gali būti dalinamas į 100 dalių.

Counterparty

Counterparty

XCPAUKSINAS

Platformoje  Counterwallet taip pat įregistruotas auksinas. Jo ID yra 3260840918858502. Viso sukurta 100.000.000 vienetų, kiekvienas vienetas gali būti dalinamas į 100.000.000 dalių. Kadangi Counterwallet platformoje pavadinimai negali prasidėti raide “A”, auksinas įregistruotas pavadinimu XCPAuksinas.  (XCP – yra “vidinės” Counterwallet valiutos pavadinimas).

Visi trijose platformose sukurti auksinai šiuo metu laikomi “genezės” sąskaitose, t.y. jų emisija nepradėta.

7 komentarai

 • Žmonės dar net nežino bitcoin, jau nekalbant apie atsiskaitymus, o čia dar giliau į mišką – auksinas. LT mąsteliais kažin ar suveiks tokie dalykai. Kodėl ne eteris? https://www.ethereum.org/
  P.S. nežinau bitshares ir ethereum principų, gali būti, kad čia labai “į pievas” 😀

  • Visiškai teisingai – čia dar giliau į mišką. Anksčiau ar vėliau suveiks, tik ta “suveikimo” dinamika bus kitokia. Mažiau augimo burbulų, daugiau nuoseklaus augimo, kuris yra proporcingas aktyvių, pridėtinę vertę kuriančių dalyvių skaičiui. Skirtingai nuo tradicinių startup-ų, kurie vystosi pagal principą “būti geriausiu arba mirti”, auksinas vystosi pagal principą “nuolat tobulėti ir augti”.

 • Bitshares, bent jau šiuo metu, labiau tinka už Ether-į dėl to, kad daug paprasčiau susikurti UIA (user issued asset) didesnis tranzakcijos greitis. Be to , Bitshares suteikia galimybę ne IT specialistams aktyviai dalyvauti projekto valdyme (per vote for proxy, witnesses, committee members ir worker funkcionalumą) ir vystyme (per “worker” funkcionalumą), ko nepasakyčiau apie Ether-į, kuriame žmonės, ne IT specialistai gali būti tik vartotojai.

 • Čia užsukau tikėdamasis atsakymo. Pranešimo nebuvo. Praneša tik apie asmeninį susirašinėjimą. Reiktų prenumeratos kokios “sekti”, “informuoti apie gautus atsakymus” ar pan. ties “projektais”.
  Jo, norėjau parašyti apie ne IT specams suprantamus paaiškinimus, ir kaip jie gali dalyvauti auksine. Na o IT specai susigaudytų bet kokiu atveju, žinoma bazinės informacijos taip pat reikia.

 • Pingback: buy tadalafil pills

 • Pingback: buy viagra online without a prescription

 • Pingback: levitra prices at walmart

Komentuoti