Apie įvairiuose projektuose naudojamų auksinų generavimo algoritmų suderinamumą

Generuojant (arba kitaip tariant, vykdant emisiją) bendruosius (universaliuosius) auksinus projektinių auksinų pagrindu (t.y. generuojant bendruosius auksinus tokiais kiekiais, kokie yra proporcingi sunaikintam projektinių auksinų kiekiui) svarbu užtikrinti, kad tie projektiniai auksinai būtų sugeneruoti pagal tokias pačias taisykles, arba tų taisyklių skirtumai būtų neesminiai. Priešingu atveju, bendrųjų auksinų generavimas projektinių auksinų pagrindu gali būti neteisingas ir dėl to sukompromituotas. Projektai gali būti labai skirtingi, jų virtualių reputacijos – vertės vienetų sistemos priderintos prie projekto poreikių, todėl kai kurių projektų auksinų generavimo taisyklės gali būti sunkiai suderinamos su kitų projektų auksinų generavimo taisyklėmis. Tai gali būti ypač sudėtinga, kai reikia priderinti (pakeisti) vieno ar kito projekto taisykles, prie kurių projekto dalyviai yra pripratę, intensyviai jomis naudojasi ir mato jų laikymosi teikiamą naudą. Dėl šios priežasties, projektų dalyviams, planuojantiems įsidiegti reputacijos-vertės sistemą, verta iš anksto pagalvoti apie būsimoje sistemoje naudojamų vienetų generavimo taisyklių suderinamumą su kitų projektų vienetų generavimo taisyklėmis.

Akivaizdu, kad kuo panašesni projektai, tuo lengviau suderinti jų reputacijos – vertės sistemas. Pavyzdžiui, dviejose knygų parduotuvės veikiančios klientų lojalumo sistemos gali suteikti vienetus (auksinus) už apsilankymą internetinėje parduotuvėje, už knygos įsigijimą, už naujų klientų pritraukimą, ir panašiai. Tokiu atveju, suderinimas gali būti atliekamas padarant nedidelius pakeitimus, kadangi skatinimo ir lojalumo vertinimo pagrindai yra labai panašūs. Sunkiau suderinti skirtingų sričių projektų sistemas. Pavyzdžiui, knygyno klientų jojalumo sistema skiriasi nuo visuomeninio politinių diskusijų portalo dalyvių reputacijos sistemos. Pastarojoje, reputacijos taškai gali būti suteikiami už aktyvumą, komentarų populiarumą, pasiūlymus, kurie po svarstymo bendruomenėje buvo įtraukti į įstatymo projektą, teikiamą įstatymų leidėjui kaip pilietinė iniciatyva ir pan. Kyla klausimas, ar tokių skirtingų projektų auksinai išvis gali būti suderinami, ar jie gali tapti lygiaverčiais bendrųjų vertės – reputacijos vienetų  (auksinų) pagrindu. Kitaip tariant, kyla klausimas, ar bendrieji auksinai gali tapti tokiais vertės reputacijos matavimo vienetais, kuriuos pripažintų ir naudotų labai skirtingi žmonės, užsiimantys labai skirtinga veikla. Atsakymas, matyt, yra teigiamas, kadangi šiuo atveju reputacijos – vertės sistemų suderinamumas nebūtinai turėtų reikšti sistemų suvienodinimą. Pagrindinis uždavinys šiuo atveju yra visiems bendrųjų auksinų generavime dalyvaujanties projektams (t.y. tų projektų dalyviams) susitarti dėl minimalių reikalavimų generuojant projektų auksinus ir jų generavimo per tam tikrą laiko tarpą limitų vienam projekto dalyviui. Be to, taisyklėse  dėl bendrųjų vienetų generavimo turi būti įtvirtinama nuostata, kad su daugumos bendrųjų vienetų savininkų valia nesutinkantys projektai gali būti pašalinti iš tolimesnio bendrųjų vienetų generavimo proceso (ignoravimo, t.y. neįtraukimo į Bittorent tinkluose saugomus bendrųjų auksinų generuotojų sąrašus būdu.) Tokiu būdu galima teigti, kad bendrųjų auksinų generavime gali dalyvauti labai skirtingi projektai (dalyviai) su skirtingomis, tačiau atitinkančiomis tam tikras bendrąsias taisykles projektinių auksinų sistemomis.

Galimybė neribotam skaičiui žmonių labai įvairiais būdais dalyvauti vertės – reputacijos sistemose, reiškia neribotas bendrakūros, t.y. decentralizuoto ir demokratiško vertės kūrimo, galimybes. Decentralizuotų vertės – reputacijos sistemų dėka, bendrakūra taps pagrindiniu ekonominių, socialinių ir politinių paradigmų elementu.

 Derinimo pavyzdys:

LT2  sistema:

Naujo sprendimo sukūrimas10

Sprendimo pakoregavimas0

Balsavimas dėl sprendimo1

Sprendimo argumentavimas3

Argumento palaikymas1

Kito naudotojo veiklos sekimas2

Naujos sprendimo aprašymo versijos pateikimas5

Informacijos apie save atnaujinimas5

Kito naudotojo puslapio peržiūrėjimas0

Naujo pasiūlymo pateikimas10

Pasiūlymo redagavimas0

Idėjos palaikymas1

Idėjos komentavimas3

Naujos, alternatyvios idėjos pateikimas8

Pasiūlymo peržiūrėjimas0

Komentaro palaikymas1

Komentaro komentavimas2

Pasiūlymo būsenos pakeitimas6

Prisijungimas prie projekto įgyvendinimo10

Naujos užduoties sukūrimas3

Užduoties paredagavimas0Užduoties atlikimas5

Užduoties komentavimas3

Pažymėjimas, kaip dėl sprendimo balsavo valdžia5

 

Komentuoti

El. pašto adresas nebus skelbiamas.