Apie Auksinų paskirstymo taisyklių laikymosi užtikrinimo priemones.

Kaip ir visose kitose vertybių kūrimo ir/ar paskirstymo sistemose, Auksine  svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi vertybių paskirstymo/perskirstymo taisyklių. Tik tokiu atveju naudotojai pasitiki sistema ir ja naudojasi. Auksino tinkle auksinai paskirstomi automatiškai pagal tinklo dalyvių sutarimu parinktų įskiepiuose (myCred, Alfa user point ir t.t.) veikiančius algoritmus. Visi veiksmai su auksinais yra registruojami vieningame registruose, kuriuos gali matyti ir nusikopijuoti visi Bittorent tinkle. Kiekvieno dalyvio profilyje yra pateikiama informacija apie jo paskyroje esančių auksinų kiekį. Tokiu būdu užtikrinamas sistemos skaidrumas ir naudotojų pasitikėjimas.

Sistemos veikimo pradžioje papildomos saugumo priemonės nėra būtinos, tačiau vėliau, augant tinklui ir jo vertei, bus reikalingos papildomos saugumo priemonės, apsaugančios nuo auksinų registro klastojimo nesankcionuotai patekus į tinklo administratoriaus sritį ar kitokiu būdu.

Šios priemonės gali būti labai įvairios (techninės, organizacinės, šiuo metu jau egzistuojančios WordPress sistemoje ar specialiai sukurtos ir pan.), tačiau jos turi neprieštarauti tinklo decentralizacijos principui. Tai reiškia, kad šios priemonės turi būti ne tik efektyvios, tačiau ir lengvai suprantamos ir prieinamos visiems tinklo dalyviams. Be to, šios priemonės turi būti efektyvios ir nereikalauti didelių investicijų.

Viena iš priemonių yra decentralizuotas auksino registras, sudarytas iš daugelio centralizuoto registro kopijų, saugomų tinklo dalyvių asmeniniuose kompiuteriuose (Bittornt protokolo pagalba) ar prie interneto neprijungtuose kaupikliuose. Kopijos daromos naudojantis myCred eksporto funkcija, trumpuoju kodu, taip pat “Print screen”, “Snipping tool”  ir kitomis analogiškomis priemonėmis.

Centralizuotą registrą gali tikrinti bet kuris tinklo dalyvis ne tik kilus įtarimų dėl klastojimo, tačiau ir analizuodamas  tinke vykstančius procesus bei skelbdamas analitines ataskaitas tinkle.

Tam, kad kiekvienas dalyvis galėtų lengvai kontroliuoti registro įrašų teisingumą, bus parengtos rekomendacijos dėl kontrolės procedūrų ir priemonių.

Komentuoti

El. pašto adresas nebus skelbiamas.