Apie auksinų kiekio ir kainos santykį

Bendroji nuostata dėl auksinų emisijos dydžio (auksinų kiekio) turėtų būti tokia, kad jų kiekis neribotas (nenumatytas konkretus dydis ar terminas, kurį pasiekus, emisija nutraukiama), tačiau reguliuojamas auksinų naudotojų sprendimais. Tokia bendroji nuostata siūloma todėl, kad decentralizuotų skaitmeninių pinigų eroje neribota emisija yra objektyvi aplinkybė. Nėra nei vienos valiutos (nei fiat, nei crypto, nei jokios kitos, įskaitant Bitcoin), kurios emisijos dydis negalėtų būti pakeistas. Skiriasi tik tokius priimančių žmonių skaičius, jų pareigos, įgaliojimai, turimi įgaliojimai, turimų skaičiavimo mašinų pajėgumai ir pan.. Vaizdžiai kalbant, teigti, kad kažkas turi galimybę riboti skaitmeninių pinigų emisijas yra tas pats, kas teigti, kad kažkas turi galią nustatyti leidžiamą įvarčių skaičių viso pasaulio futbolo aikštelėse (nors FIFA tokios galimybės, matyt, neatsisakytų :)). Neribotos, tačiau reguliuojamos emisijos sąlygomis, auksinų vertė, ilgalaikėje perspektyvoje, lyginant su kriptovaliutomis¹ (JAV doleriu, Euru ir pan.) turėtų kilti. Tai turėtų vykti dėl taip vadinamo tinklo efekto, naujų skaitmeninių technologijų atsiradimo ir jų pagrindu kuriamos vertės. Kadangi decentralizuoti skaitmeniniai pinigai pagal apibrėžimą neatsiejami nuo laisvosios rinkos, jų kaina neišvengiamai svyruos.

¹Pastaba. Graikiškas žodis κρυπτός reiškia paslėpti, laikyti paslaptyje, todėl labiau tinka įprastiems dekretiniams pinigams, (kurių emisijoje jų naudotojai praktiškai nedalyvauja, sprendimai priimami slaptai nedideliame sprendimų priėmėjų, glaudžiai susijusių su komercinių bankų sistema, rate, visa svarbi informacija slepiama po “komercinės”, ” tarnybinės” ir “valstybinės” paslapties šydu, kas sudaro geras sąlygas nesąžiningoms manipuliacijoms)  negu decentralizuotiems skaitmeniniams vertės-reputacijos vienetams, kuriamiems laisvosios ir atviro kodo programinės įrangos pagrindu. Kalbant apie kriptografijos priemones, kaip priskyrimo prie “kriptovaliutų” pagrindą, tai jos yra naudojamos ir tradicinėje bankininkystėje.

4 060 komentarai