Apie Auksino tinklo dalyvių motyvavimo sistemas

Auksino tinklo plėtros skatinimo sistemą sudaro šie elementai:

1. Auksinai.

Auksinai yra decentralizuoto bendrakūros tinklo dalyvių vystomuose projektuose naudojami eksperimentiniai virtualūs vertės – reputacijos vienetai. Tinklo dalyvių naudojami auksinai gali būti trijų rūšių (projekto auksinai,  individualūs (vardiniai arba nuasmeninti) auksinai ir bendrieji (arba kitaip, universalieji), tačiau pradiniame etape daugiausia dėmesio skirsime projekto auksinams.

Projekto auksinai yra pagal tam tikrą algoritmą projekto tinklapyje automatiškai generuojami ir tinklo dalyviams paskirstomi virtualūs vienetai. Projeketo auksinai skiriami (arba minusuojami) už tam tikrus iš anksto apibrėžtus veiksmus tinklapyje. Jie gali būti skiriami už prisiregistravimą, turinio kūrimą, turinio skaitymą ir pan. Visi dalyviai gali susipažinti su minėtu algoritmu ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl jame nustatytų verčių keitimo. Tam tikro projekto, pavyzdžiui www.auksinas.lt, dalyvių sprendimu,  šio projekto auksinais gali būti pripažįstami ne tik pačiame projekte generuojami auksinai, tačiau ir kituose projektuose generuojami vertės – reputacijos vienetai. Toks atvejis yra galimas tada, kai projektų tikslai ir juose naudojamos priemonės yra panašūs, tam pritaria (neprieštarauja) dauguma dalyvių tuose projektuose ir kai projektų administratoriai sutaria dėl tokio pripažinimo tvarkos.

Auksinų teikiama nauda.

Už auksinus galima įsigyti www.auksinas.lt teikiamų paslaugų ir prekių, galima juos panaudoti labdarai ir kitiems tikslams. Pavyzdžiui, jau dabar galima nemokamai tam tikram laikotarpiui įdėti privačius skelbimus į “Auksino skelbimai” platformą, o už auksinus įsigyti teisę įdėti skelbimą ilgesniam laikui su daugiau nuotraukų  (žiūrėkite projekto “Auksino skelbimai” aprašymą), nusipirkti “Auksino skelbimų” kreditų, už kuriuos įsigyti paslaugų ateityje, įsigyti”Auksino reklamos” ir “Auksino apklausų”  paslaugų, taip pat nusipirkti mokamos narystės nuolaidų kuponų ir prekių Auksino parduotuvėje. Auksinais galima atsidėkoti kitiems nariams už draugiškas paslaugas ir įvairią kitokią pagalbą. Pavyzdžiui, norint gauti išsmesnį, greitesnį ir kvalifikuotesnį atsakymą “Auksino klausimų/atsakymų platformoje, galima klausimo tekste pasiūlyti atlygį auksinais.

Už auksinus galima įsigyti prieigą prie Auksino media (žiūrėkite Meniu/Auksino media) esančių mokamų įrašų (kiekvienas įrašo autorius turi galimybę pasirinkti, ar jo įrašas yra mokamas ar nemokamas).

Kaip jau buvo minėta, Auksinai, be kitų funkcijų atlieka ir balsavimo vieneto funkciją. Tai reiškia, kad auksinų turėtojai gali dalyvauti priimant sprendimus dėl Auksino veiklos, o jų balsų skaičius proporcingas turimų auksinų skaičiui.

2. Rangai ir ženkleliai (angl.- badges).;

Su tinklapio auksinais yra susijusi ženklų (agl. – badges) ir rangų sistemos, kurios taip pat atlieka dalyvių reputacijos matavimo ir jų motyvavimo vaidmenį. Sistemoje yra tinklapio auksinų pervedimo sistemos viduje funkcija, todėl jie gali atlikti netiesioginių mainų tarpininko vaidmenį.

 

3. Mokamos narystės partnerių programa;

Mokamos narystės programa suteikia galimybę diferencijuoti bendrakūros dalyvius pagal jų indėlį (plačiąja prasme) į bendrakūrą, pagal bendrakūros įgūdžius, reputaciją ir pan. Dalyvių diferencijavimas į lygius sprendžia “perteklinio šurmulio” problemą, kai neatsakingu elgesiu trukdoma konstruktyviam dialogui ir bendrakūrai apskritai. Visi dalyviai turi galimybę prisidėti prie mokamos narystės plėtros dalyvaudami mokamos narystės partnerių (affiliates-angl.) programoje. Šios programos dalyviai gali gauti ir asmeninę naudą, kadangi dalis surinktų narystės mokesčių bus paskirstoma partneriams proporcingai jų pritrauktų mokamų narių skaičiui.

4. Mokamos narystės nuolaidų kuponų programa;

Tai yra priemonė papildanti mokamos narystės ir mokamos narystės partnerių programas.

5. Naujų Auksino dalyvių asmeninio pakvietimo elektroniniu laišku programa;

Kiekvieno Auksino dalyvio profilyje yra galimybė išsiųsti elektroninį laišką (su įterptu pakvietimo tekstu) savo draugams ir pažįstamiems ir už tai gauti auksinų.

6. Naujų Auksino dalyvių pakvietimo per asmeninę nuorodą programa.

Kiekvieno Auksino dalyvio profilyje yra asmeninė nuoroda, kurią galima įterpti į bet kokį savo tekstą  ir  už naujų dalyvių pritraukimą gauti auksinų.

Bus tęsinys.

 

 

 

 

 

5 059 komentarai